Pojistka na auto – cena, srovnání

Pojistka na auto je pro každého majitele vozidla v České Republice základním prvkem zajištění jak jejich vozidla, tak i finanční stability v případě nečekaných událostí na silnicích. Co je dobré vědět?

Povinné ručení a havarijní pojištění představují dva základní typy pojistky na auto. Jejich cenu ovlivňují podobné faktory. Které to jsou a jak cenu snížit?

Cena pojistky na auto

Prvním důležitým faktorem, kterým se většina řidičů zabývá, je cena pojistky na auto. Cena pojistky na auto závisí na několika faktorech, včetně typu vozidla, historie řízení, oblasti, kde řidič žije, a mnoha dalších proměnných. Pro nalezení nejlepší pojistky je důležité porovnávat nabídky od různých pojišťoven.

Pojistka na auto je pro každého majitele vozidla v České Republice základním krokem k zajištění ochrany pro sebe, své vozidlo a třetí strany. Jedním z klíčových faktorů, kterým se řidiči řídí, je cena této pojistky. 

Typ pojištění

V České Republice jsou dvě základní možnosti, pokud jde o typy pojistek pro auto – povinné ručení a havarijní pojištění.

 • Povinné ručení je základní a povinnou pojistkou, kterou musí mít každý majitel vozidla. Cena povinného ručení se liší podle pojišťovny i podle parametrů vozidla, jako je výkon motoru nebo stáří vozidla.
 • Havarijní pojištění, které chrání vlastní vozidlo před škodami způsobenými nehodou, je volitelné a jeho cena závisí na rozsahu krytí.

S výběrem nejlepší pojistky na auto pomůže online srovnávač pojištění.

Výkon vozidla

Výkon vozidla hraje významnou roli při stanovení ceny pojistky. Výkonnější a dražší vozy mají obvykle vyšší pojistné. To je způsobeno tím, že náklady na opravu takových vozidel jsou větší a pojišťovny musí tuto skutečnost zohlednit.

Místo bydliště

Geografická poloha má vliv na cenu pojistky. Řidiči žijící ve městech, kde je vyšší provoz a větší riziko nehod, mohou očekávat vyšší ceny pojistek než ti, kteří žijí v menších městech nebo na venkově.

Historie řízení a Bonus-Malus systém

Historie řízení hraje také klíčovou roli. Pokud je čistý řidičský rejstřík bez nehod a dopravních přestupků, je možné sjednat nižší cenu pojistky. V České republice se používá systém bonus-malus, který odměňuje dobré řidiče s nižšími cenami pojistek.

Volitelné krytí a doplňkové pojištění

Kromě základních druhů pojištění je také volitelné krytí a doplňkové pojištění, například pojištění proti vandalismu, pojištění skel nebo pojištění proti krádeži. Každé takové doplňkové krytí bude mít vliv na celkovou cenu pojistky.

Cena pojistky na auto není pevně daná a může se velmi lišit v závislosti na individuálních podmínkách. Proto je důležité porovnávat nabídky od různých pojišťoven a vybírat takovou pojistku, která splňuje individuální potřeby a zároveň se vejde do rozpočtu.

Povinné ručení obsahuje i asistenční služby.

Srovnání povinného ručení podle SPZ

Povinné ručení je jedním z klíčových aspektů. To, co může být pro jednoho řidiče výhodné, nemusí platit pro jiného. Proto je důležité porovnat povinné ručení podle SPZ, což znamená, že se porovná částka podle konkrétních informací o vozidle. Například starší vozidla mohou mít nižší pojištění než nová luxusní auta.

Povinné ručení je nezbytnou součástí každé pojistky na auto. Existují možnosti, jak si ho přizpůsobit podle konkrétních charakteristik vozidla. Jednou z užitečných možností je srovnání povinného ručení podle SPZ. Povinné ručení podle SPZ je způsob stanovení ceny povinného ručení na základě konkrétních charakteristik vozidla. 

Proces srovnání povinného ručení podle SPZ začíná tím, že pojišťovna bere v úvahu několik klíčových faktorů:

 • Stáří vozidla: Starší vozidla mají obvykle nižší náklady na povinné ručení podle SPZ, protože náhradní díly jsou často levnější.
 • Typ vozidla: Různé typy vozidel mají různé náklady na opravy a náhradní díly. Malý osobní vůz bude mít nižší cenu než velký terénní vůz.
 • Výkon motoru: Výkonnější motory mohou znamenat vyšší riziko nehod a dražší opravy, což se promítá do ceny povinného ručení.
 • Hodnota vozidla: Cena vozidla hraje také roli. Dražší vozy budou mít vyšší náklady na povinné ručení.

Když pojišťovna vezme v úvahu tyto faktory, stanoví cenu povinného ručení podle SPZ, která lépe odpovídá rizikům spojeným s konkrétním vozidlem.

Srovnání povinného ručení podle SPZ je užitečným nástrojem pro řidiče v České Republice, kteří chtějí získat optimální pojistku pro své vozidlo. Při výběru povinného ručení je důležité brát v úvahu jak cenu, tak potřeby řidiče a charakteristiky vozidla. 

Ukončení povinného ručení

Když se vlastník rozhodne změnit pojišťovnu nebo vozidlo, může vzniknout potřeba ukončit povinné ručení u současné pojišťovny. Proces ukončení povinného ručení může být zpravidla proveden jednoduše. Stačí informovat svou současnou pojišťovnu o záměru ukončit pojistku. Je důležité vědět, že existují určité lhůty, důvody a podmínky pro ukončení pojistky.

 • výpověď k datu výročí
 • výpověď povinného ručení dohodou
 • vznik pojistné události
 • po uzavření povinného ručení
 • prodej vozidla
 • krádež vozidla
 • odhlášení vozidla z registru
 • změna výše pojistného

Celkově je pojištění vozidla důležitým aspektem pro každého řidiče. Cena pojistky, srovnání povinného ručení podle SPZ a proces ukončení povinného ručení jsou klíčové prvky, které by měly být pečlivě zváženy. Nezapomínat porovnávat nabídky od různých pojišťoven a být dobře informován o podmínkách dané pojistky. To pomůže zajistit optimální krytí za rozumnou cenu.