Úrokové sazby hypoték – hypoteční sazby 2022 a 2023

V roce 2022 se úrokové sazby u hypoték zvyšovaly. Dá se předpokládat, i dle finančních analýz, že sazby ještě porostou. S tím samozřejmě souvisí i to, že dostupnost hypoték se horší. V každém případě se však objemy i počty hypotečních úvěrů stále zvyšují.

Úroková sazba hypotéky je procentuální míra, která určuje, kolik peněz bude klient muset splácet navíc k základní částce hypotéky. Čím je úroková sazba vyšší, tím více peněz bude klient muset splácet. A naopak – čím je úroková sazba hypotéky nižší, tím méně peněz bude klient muset splácet. Pro výpočet úrokové sazby lze použít úrokovou kalkulačku.

Aktuální úrokové sazby hypoték – vývoj úrokové sazby hypotéky

Rok 2022 přinesl některé změny, které se týkají hypoteční sazby. Aktuální úrokové sazby hypoték:

 • v roce 2022 se průměrná hypoteční úroková sazba vyšplhala na více než 6 procent
 • výrazně klesl počet zájemců a žadatelů o tento typ úvěrů

V minulosti platilo, že největší počet žadatelů o úvěr chodilo do velkých bank. Poté se stávalo trendem žádat o hypotéky právě u bank menších, které samozřejmě mají enormní zájem i o tyto individuálně řešené situace.

Nejvhodnější bylo zažádat si o hypotéku v loňském a předloňském roce. Pokud o ní člověk uvažuje nyní, může být vhodné počkat na lepší úrokové sazby, což může trvat několik let.

Stále platí omezení České národní banky vydávat 100% úvěry. Pomalu také mizí výhody a slevy, které banky dříve měly pro určitou skupinu klientů.

Výše úrokových sazeb u hypoték

Úroková sazba hypotéky je procentuální sazba, kterou banka nebo jiný finanční institut účtuje za poskytnutí úvěru. Je to jedna z hlavních složek nákladů spojených s hypotékou a může se výrazně lišit v závislosti na celé řadě faktorů, jako je například historie kreditního skóre žadatele, výše úvěru, doba splatnosti úvěru nebo lokalita nemovitosti.

Úroková sazba hypotéky může být buď fixní, nebo proměnná. Fixní úroková sazba se po celou dobu splatnosti úvěru nezmění a žadatel tak předem přesně ví, kolik bude měsíčně splácet.

Proměnná úroková sazba se naopak může měnit v průběhu splatnosti úvěru v závislosti na vývoji trhu a může být tak být v jistém ohledu rizikovější, protože klient nemůže přesně předpokládat, kolik bude měsíčně splácet.

Vývoj úrokové sazby hypotéky může být ovlivněn celou řadou faktorů. Jedním z nich je inflace, tedy růst cen v ekonomice.

Pokud dojde k významnému růstu inflace, může to vést k tomu, že banky a finanční instituce budou nuceny navýšit úrokové sazby hypoték, aby se vyrovnaly s růstem nákladů. To může mít za následek zvýšení měsíčních splátek a celkových nákladů spojených s hypotékou.

Než si člověk vezme hypotéku, měl by být dobře informovaný.
Než si člověk vezme hypotéku, měl by být dobře informovaný.

Hypotéka – na co si dát pozor

Hypotéka je druh úvěru poskytovaný bankou nebo jinou finanční institucí, který slouží k financování nákupu nemovitostí. Pokud si člověk bere hypotéku, je důležité věnovat pozornost několika klíčovým faktorům:

 1. Výše úrokové sazby hypotéky: Je důležité vybrat si hypotéku s co nejnižší úrokovou sazbou, aby se člověk vyhl vysokým měsíčním splátkám.
 2. Délka splatnosti: Délka splatnosti hypotéky určuje, za jak dlouho bude člověk muset hypotéku splácet. Čím delší splatnost, tím nižší měsíční splátky, na druhou stranu se zvyšují celkové náklady na hypotéku. Vždy je nutné dobře zvážit, jak vysoké měsíční splátky si lze dovolit.
 3. Poplatky spojené s hypotékou: Při výběru hypotéky je třeba zvážit také poplatky spojené s jejím získáním, jako je například poplatek za sjednání úvěru nebo poplatek za vypracování smlouvy.
 4. Podmínky splácení: Je důležité pečlivě pročíst a porozumět podmínkám splácení hypotéky, aby klient věděl, co od něj bude vyžadováno, a mohl se na to připravit.
 5. Dostupnost předčasného splacení: Pokud se člověk v budoucnu rozhodne hypotéku splatit předčasně, měl by se ujistit, že má tuto možnost k dispozici, a zjistit, zda je za ni účtován nějaký poplatek.
 6. Splátkový kalendář: Je důležité mít přehled o tom, kdy budou splátky splatné a jaká bude jejich výše, aby se na ně dalo připravit a zajistit, že budou spláceny včas.
 7. Změna úrokové sazby: U některých hypoték může docházet k pravidelným změnám úrokových sazeb.

Úroková sazba hypotéky se obvykle pohybuje v rozmezí od několika procent do desítek procent a může být fixní, nebo variabilní. Výše úroku je ovlivněna různými faktory, jako je bonita žadatele, typ nemovitosti nebo doba splácení. Možné je i využití nebankovního úvěru.

Jak poznat dobrou hypotéku

Poznat dobrou hypotéku může být pro mnoho lidí náročné, zejména pokud se s tímto tématem zabývají poprvé. Je ale důležité věnovat tomuto procesu dostatečnou pozornost, protože výběr dobré hypotéky může mít významný vliv na finanční situaci člověka po celá desetiletí.

Zde jsou některé kroky, které by měl při hledání dobré hypotéky každý učinit:

 1. Zjistit, jaké jsou jeho potřeby a možnosti: Předtím, než člověk začne s hledáním hypotéky, by měl zvážit osobní finanční situaci a zjistit, co od hypotéky vlastně čeká. Například pokud má nízký příjem nebo málo úspor, může být pro něj vhodnější hypotéka s nižším úrokem a splátkou.
 2. Zvážit různé typy hypoték: Existuje řada různých typů hypoték, jako jsou fixní hypotéky, variabilní hypotéky a hypoteční úvěry s pevnou splátkou. Každý z těchto typů má své vlastní výhody a nevýhody, takže je důležité pochopit, jak fungují a jaké jsou možnosti.
 3. Porovnat nabídky různých poskytovatelů hypoték: Je důležité porovnat nabídky různých poskytovatelů hypoték a zjistit, která hypotéka je nejvýhodnější. Srovnat úrokové sazby, poplatky a další podmínky a získat tak přehled o tom, co lze od jednotlivých hypoték očekávat.
 4. Nezapomenout na dlouhodobé náklady: Když člověk porovnává různé hypotéky, je důležité zvážit nejen úrokovou sazbu, nýbrž i jiné dlouhodobé náklady.

Výhodná hypotéka umožní splácet nižší měsíční splátky a snížit celkové náklady na úvěrové financování.

Základem dobré hypotéky je dobrá úroková sazba a vhodná délka splatnosti.
Základem dobré hypotéky je dobrá úroková sazba a vhodná délka splatnosti.

Spořicí účet – úrok

Spořicí účet je finanční produkt, který umožňuje ukládat peníze na delší období za účelem jejich zhodnocení. Je to bezpečná a pohodlná forma úspor, neboť peníze jsou uložené v bance, která je povinna je chránit a zajišťovat jejich bezpečnost.

Spořicí účet je vhodný pro všechny, kdo chtějí mít své peníze v bezpečí a zároveň získat úrok za uložené peníze. Úrok je příjem, který je vyplácen za uložené peníze, a jeho výše se obvykle pohybuje v rozmezí 0,5-2 % ročně.

Některé banky nabízejí vyšší úrok u spořicího účtu, nicméně obvykle s náročnějšími podmínkami pro získání účtu, jako jsou například pravidelné vklady nebo omezení počtu výběrů z účtu.

Pokud se člověk rozhodne pro spořicí účet, je důležité vybrat si tu nejvýhodnější variantu. Je dobré porovnat různé nabídky od různých bank a zjistit, která z nich nabízí nejvyšší úrokové sazby a nejnižší poplatky. Za pozornost jistě stojí například nízký úrok u Air bank spořicího účtu.

Hypoteční úvěr a RPSN

Co to je RPSN? Jedná se o zkratku pro roční procentní sazbu nákladů, která udává celkové náklady spojené s půjčkou nebo úvěrem. RPSN zahrnuje nejen úrokovou sazbu, nýbrž i všechny ostatní poplatky a náklady spojené s úvěrem, například poplatky za sjednání úvěru nebo poplatky za jeho splácení.

RPSN je důležité sledovat při sjednávání úvěru, neboť umožňuje porovnání různých úvěrových nabídek a následně i výběr té nejvýhodnější.

Splácení hypotéky

Splácení hypotéky je důležitým finančním závazkem, který může trvat několik desítek let. Je proto důležité, aby se splácelo včas a správně, aby se lidé vyhnuli problémům a zbytečným finančním tlakům.

Jedním z nejdůležitějších kroků při splácení hypotéky je udržení pravidelné a stabilní splátky. To znamená, že by lidé měli splácet stejnou částku ve stejný den v měsíci. To pomůže zajistit, že budou mít dostatek finančních prostředků na splátku a že se vyhnou problémům s nedoplatky nebo s prodlením.

Je také důležité, aby pečlivě sledovali svůj finanční plán a zajistili, že budou mít dostatečné finanční rezervy na pokrytí výkyvů v příjmech nebo výdajích. Pokud se dostanou do finanční tísně, může být užitečné požádat o odklad splátek nebo o změnu splátkového kalendáře s poskytovatelem hypotéky.

Je také důležité zvážit možnosti refinancování hypotéky, pokud by člověk mohl získat lepší úrokovou sazbu nebo lepší splátkový plán. To může pomoci snížit měsíční splátky a ušetřit peníze na celkových nákladech na hypotéku.

Není také od věci zamyslet se nad tím, zda má člověk dostatečné pojištění, aby se v případě nenadálých událostí, jako je ztráta zaměstnání nebo nemoc, mohl postarat o své finanční závazky.