Prémie v práci – co když o ně zaměstnanec přišel neprávem

Prémie, bonus, pohyblivá složka. To jsou názvy odměn navíc, které zaměstnavatel může, avšak nemusí obdržet ke své mzdě. Jsou to částky variabilní a záleží na pracovní morálce či výkonech, zda budou prémie vyšší či nižší. Existuje na výplatu prémií právo? Nebo se zaměstnavatel může rozhodnout z vlastní vůle peníze nevyplatit?

Modelový příklad: Prodavačka v butiku má problémy se zaměstnavatelem. Údajně není vstřícná k zákazníkům, nenabízí jim u nákupů k prodeji doplňky. Vyvrcholilo to ústní výtkou za dva pětiminutové pozdní příchody, zaměstnavatel už však nezohlednil to, že prodavačka opakovaně zůstala v práci déle kvůli přejímce zboží. Na základě toho jí nebyla dvakrát vyplacena pohyblivá částka mzdy. Měl zaměstnavatel právo prémie nevyplatit?

Zaměstnavatel rozhoduje o bonusech sám

Je-li ujednána i tzv. nenároková složka mzdy, tak ta je charakteristická tím, že je na rozhodnutí zaměstnavatele či příslušného vedoucího zaměstnance, v jaké výši bude vyplacena. Podmínky možného přiznání této nenárokové složky mzdy bývají koncipovány obvykle obecně.

Pohyblivá složka je částka navíc, která zpravidla odráží schopnosti pracovníka nebo výsledky firmy, takže nemusí být každý měsíc stejná. O přiznání této složky zaměstnavatel rozhoduje libovolně, a může ji proto přiznat či nepřiznat.

Při zjištění, zda došlo k pochybení při vyplácení nenárokové složky mzdy, tak záleží na tom, jak jsou pro její vyplacení nastavena pravidla ve vnitřním předpisu, mzdovém výměru nebo v pracovní smlouvě. Pak záleží i na tom, zda taková pravidla nejsou uvedena například právě ve vnitřním předpisu zaměstnavatele.

Pokud tedy prodavačka nemá ve mzdovém výměru ani nikde jinde uvedena pravidla pro vyplacení nenárokové složky, zaměstnavatel se mohl rozhodnout tuto složku nevyplatit.

Prodavačka nepochybí, pokud si se zaměstnavatelem promluví o tom, jak by se mohly jejich vzájemné vztahy napravit, a současně si vykomunikovat pracovní povinnosti. Současně zjistí, na co je právo u zaměstnavatele.