TÉMA: Nejčastější hříchy za volantem – Agrese a vybržďování

Čeští řidiči považují za nejrizikovější chování na silnicích agresivní jízdu a vybržďování. Za nebezpečné považují rovněž nevěnování dostatečné pozornosti situaci na vozovce a předjíždění v nepřehledné situaci. Přiznávají však, že jejich nejčastějším prohřeškem je právě nevěnování dostatečné pozornosti řízení. Jaké jsou další prohřešky českých řidičů?

Druhým nejčastějším prohřeškem českých řidičů je výrazné překračování maximální povolené rychlosti, ke kterému jsou naopak celkem tolerantní. Vyplývá to ze společného průzkumu automobilky Kia a Autodromu Most.

Společný průzkum

S Autodromem Most spolupracuje Kia dlouhodobě v oblasti bezpečnosti a zlepšování schopnosti řidičů ovládat své auto v neočekávaných situacích. Účastníci kurzů bezpečné jízdy mohou například využít jejich modely Ceed, které jsou známé svojí perfektní ovladatelností a odezvou, což je při dočasné ztrátě kontroly nad vozidlem jeden ze zásadních faktorů pro její zpětné nabytí.

Společný průzkum na téma bezpečnosti a chování za volantem je jednou z aktivit, na kterou se chtějí do budoucna více zaměřit. Více než čtvrtina řidičů označila za nejnebezpečnější jednání agresivní jízdu a vybržďování. Pro necelou pětinu je nejnebezpečnější chybou nedostatečná pozornost věnovaná řízení a šestina řidičů považuje za nejrizikovější předjíždění v nepřehledné situaci.

Češi jsou naopak poměrně tolerantní k výraznému překračování maximální povolené rychlosti (o 20 km/h ve městě a 30 km/h mimo město). Jako nejrizikovější jednání ho označila pouhá 4 % respondentů, za velmi rizikové potom 7 % dotázaných.

Nejčastější prohřešky

Právě výrazné překračování povolené rychlosti je přitom jedním ze dvou nejčastějších prohřešků, ke kterým se řidiči přiznávají. Toto potvrdila celá čtvrtina dotázaných. Pro účastníky kurzů určených pro odpočet trestných bodů a kurzů zaměřených čistě na ženy šlo přitom o nejběžněji přiznávaný přestupek.

Celkově je na prvním místě v četnosti prohřešek nedostatečné věnování pozornosti situaci na vozovce, které za svoji nejčastější chybu označila třetina řidičů. Téměř polovina řidičů přiznala, že jejich pozornost čas od času odvádí mobilní telefon, u více než třetiny jejich pozornost občas snižuje ladění rádia či hudebního přehrávače a téměř třetina rovněž uvedla jako rozptylující faktor jídlo a pití.

Šestinu řidičů při řízení rozptyluje alespoň občas péče o děti. Na otázku, z čeho mají při řízení největší obavy, uvedla většina dotázaných, že z ostatních řidičů. S velkým odstupem následovala vlastní řidičská chyba, kterou uvedla jako největšího strašáka šestina dotázaných.

Výjimkou byly respondentky v kurzu určeném přímo ženám, u kterých vítězily obavy z vlastní chyby, stavu vozovky či parkování. Řidiči odpovídali také na otázku, co pro ně znamená pojem bezpečné auto. Polovina uvedla, že za bezpečné auto považují takové, které dokáže zásahem do řízení zabránit nárazu nebo výrazně zmírnit jeho důsledky.

Dvě pětiny řidičů za bezpečné auto považují takové, které je ochrání při samotném nárazu. Průzkumu se v období od srpna 2018 do prosince 2018 zúčastnilo 440 účastníků kurzů bezpečné jízdy na Autodromu Most.