Nehrazení výživného na děti – jaké jsou možnosti řešení

Alimenty jsou ožehavým tématem od počátku věků. Jakkoliv mohou být soudně nařízené, vždy se najdou jedinci, kteří se snaží obejít zákon a výživné na své děti neplatit. Jak se může druhá strana bránit? Jak řešit neplacení výživného?

Modelový příklad: Bývalý přítel neplatí včas výživné pro dítě. Kolikrát musel být upozorněn, říká matka samoživitelka. Muž má soudně stanovený termín k platbě 10. dne v měsíci. Již několik měsíců neplatí. Lze něco podniknout a nezaplacené výživné získat?

Jak vymáhat soudem přiznané výživné

Vymáhat soudem přiznané výživné na dítě lze několika způsoby – soudním výkonem rozhodnutí nebo exekučním vymáháním výživného.

Pro výkon soudního rozhodnutí je třeba, aby se rodič obrátil na příslušný soud s návrhem na nařízení výkonu rozhodnutí. V rámci návrhu je třeba uvést, jakým způsobem má být výživné vymoženo. Výživné je možné vymoci srážkami ze mzdy, postihnutím bankovního účtu povinného, či prodejem movitého či nemovitého majetku povinného.

V tomto případě je třeba znát informace o povinném, kde pracuje, u jaké banky má vedený účet, kde a jaký vlastní majetek. Na základě těchto informací oprávněný, ten komu má být výživné placeno, zvolí způsob, jakým má soud výživné vymoci. 

Se sepsáním návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí je možné se obrátit přímo na soud, v případě sepsání návrhu na nařízení exekuce za nehrazení výživného je možné se obrátit přímo na vybraný exekutorský úřad.

Exekuční vymáhání výživného

Druhou možností je vymáhání výživného prostřednictvím exekutora. Tento postup je vhodný zejména v případě, kdy nejsou známy výše uvedené informace o povinném – zda a kde pracuje, má-li účet, nebo majetek. V případě exekuce se podává návrh na nařízení exekuce přímo exekutorovi, který na základě soudního pověření a nařízení exekuci provede.

Exekutora si lze zvolit podle vlastního uvážení, není zde žádná příslušnost exekutora např. podle místa bydliště povinného či oprávněného.

Exekutor si sám zjišťuje potřebné informace o povinném a dle toho následně sám rozhodne o způsobu provedení exekuce (může zablokovat účet povinného, nařídit srážky ze mzdy, či prodej movitého či nemovitého majetku). Pokud jeden ze způsobů nařízené exekuce nepostačuje k vymožení dlužné částky, může vymáhat dlužnou částku více způsoby najednou.

Pro vymáhání nedoplatku výživného na nezletilé dítě či zletilé studující dítě do 26 let, je možné, aby exekutor rozhodl o pozastavení řidičského oprávnění povinného – odebrání řidičského průkazu (pokud povinný nepotřebuje řidičský průkaz např. k výkonu povolání).

Náklady na vymáhání alimentů

Je třeba upozornit, že oba způsoby vymáhání s sebou mohou nést určité náklady. Nicméně v případě vymáhání výživného na nezletilé děti je podání návrhu na nařízení výkonu osvobozeno od soudních poplatků.

V případě řešení věci přes exekutora by rovněž neměl být vyžadován žádný poplatek (záloha), je však vhodné se předem u exekutora informovat a ověřit si, zda by exekuce představovala nějaké finanční náklady.

TIP: Pročtěte si finanční strategii pro samoživitelky, která vám usnadní zajištění finanční stability.

Trestní oznámení na neplatiče

Je také možné podat na bývalého partnera trestní oznámení, protože pokud neplní vyživovací povinnost po dobu delší než 4 měsíce, může se dopouštět trestného činu. Toto může neplatiče přimět k tomu, aby začal výživné hradit.