Vážení klienti BG Travel!

Je nám velmi líto všech lidí, kteří se stali obětmi krachu cestovní kanceláře, který navíc v tomto případě vykazuje některé znaky úmyslného trestného činu. Není to, bohužel, zdaleka ojedinělý případ. Když jsme začali mapovat krachy cestovek, ke kterým došlo v České republice za poslední roky, našli jsme mezi nimi množství podobností včetně té, že za nimi často stojí titíž lidé.

Nejsmutnější podobností je ale to, že na všechno vždycky doplatí klienti, kteří přijdou přinejmenším o příjemné zážitky z dovolené, jež nahradí jen vzpomínky na velké zklamání. V horším případě přijdou o mnohatisícové částky.

To byl také důvod, proč letos vznikla naše občanská iniciativa, a proč jsme se rozhodli naše poznatky publikovat prostřednictvím internetových stránek Krachycestovek.cz. V těchto dnech připravujeme transformaci iniciativy do formy občanského sdružení, abychom mohli snáz pomoci poškozeným klientům zkrachovalých CK s právními kroky, které jim zajistí alespoň vrácení peněz, o něž je připravili nepoctiví podnikatelé.

Po konzultacích s právníky jsme dospěli k závěru, že ať už je v jednotlivých případech krachů míra zavinění konkrétních osob jakkoli vysoká, v pozadí vždy stojí liknavý způsob, jakým český stát promítl do našich zákonů požadavky příslušné evropské směrnice, která jednoznačně stanoví členským zemím Unie zajistit v podobných případech stoprocentní ochranu spotřebitelů.

Podobně nedokonalé byly například i rakouské zákony. Když ale skupina rakouských občanů zažalovala rakouský stát a svou při vyhrála, zákon se rychle změnil k lepšímu.

Vyzvali jsme proto klienty cestovek zkrachovalých v minulosti, aby se nám přihlásili a domáhali se svých peněz podobným způsobem, jako úspěšní Rakušané – žalobou na stát. Těch, kteří nás kontaktovali, je už několik desítek.

Navázali jsme spolupráci s advokátní kanceláří Jana Kalvody, která je připravena převzít právní zastoupení vznikajícího občanského sdružení a tím i všech jeho budoucích členů.

Jeho členy se můžete stát každý ošizený člověk a domáhat se tímto způsobem svých oprávněných nároků.

Pokud je člověk zároveň přesvědčen, že lidé z CK BG Travel se dopustili trestného činu, je přímo jeho povinností ze zákona upozornit na své podezření orgány činné v trestním řízení, tedy Policii České republiky nebo státní zastupitelství.

Zároveň upozorňujeme na možnost stát se účastníky insolvenčního řízení, v němž se bude soud snažit uspokojit pohledávky věřitelů z majetku, který po zkrachovalé CK zůstal. Pokud toto své právo klient nevyužije, budou z peněz, které zaplatil, uhrazeny jiné dluhy. Často jsme svědky toho, že se takto domáhají zaplacení svých pohledávek (třeba směnek, jejichž pravost bývá velmi sporná) například i spolumajitelé zkrachovalé firmy.

Zatím můžeme jen držet palce.