Satelitní účet cestovního ruchu za rok 2013

Cestovní ruch v roce 2013 tvořil necelá 3 % HDP České republiky. Celková spotřeba vnitřního cestovního ruchu na území ČR dosáhla hodnoty 234 mld. Kč. Vyplývá to z aktuálních dat Satelitního účtu cestovního ruchu, které 5. 3. 2015 zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Celková spotřeba vnitřního cestovního ruchu je souhrnným ukazatelem poptávky návštěvníků a vyjadřuje celkový objem výdajů za cestovní ruch v národním hospodářství (tj. všechny výdaje realizované za účelem cestovního ruchu v České republice). V roce 2013 dosáhla hodnoty 234 mld. Kč, což bylo v meziročním srovnání o 7,3 % více.

Příjezdový cestovní ruch z toho tvořil 140 mld. Kč (necelých 60 %), zbývajících 94 mld. Kč připadá na domácí cestovní ruch. „Návštěvník ze zahraničí při cestě do České republiky utratil v průměru 5 330 Kč, český účastník cestovního ruchu průměrně 1 250 Kč. Rozdíl je způsoben mimo jiné vyšším počtem jednodenních výletů rezidentů a oblibou Čechů v chataření a chalupaření,“ říká Zdeněk Lejsek z oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ.

Ve struktuře spotřeby vnitřního cestovního ruchu převládaly v roce 2013 výdaje na zboží (30 %), zahrnující rovněž útratu za pohonné hmoty. Návštěvníci vynaložili nemalé finanční prostředky také na služby osobní dopravy (19 %), stravování (19 %) a ubytování (19 %), přičemž položka ubytovací služby zahrnuje i tzv. imputované nájemné za druhé domovy. Marže cestovních kanceláří, agentur či průvodců tvořily ve stejném roce zhruba 3 % spotřeby vnitřního cestovního ruchu.

Český podíl cestovního ruchu na tvorbě hrubé přidané hodnoty (2,8 %) je velmi podobný situaci ve Švédsku (2,9 %) nebo Nizozemí (2,7 %). Jen o málo vyšší podíl má Německo (3,2 %). Nejvyšší hodnoty vykazují turisticky atraktivní destinace jako je Kypr (9,1 %) či Portugalsko (8,2 %).

Satelitní účet cestovního ruchu (TSA – Tourism Satellite Account) zachycuje ekonomický přínos cestovního ruchu pro národní hospodářství při zohlednění efektů ve prospěch jiných odvětví. Je jediným objektivním nástrojem při mezinárodním porovnání ekonomického významu cestovního ruchu. Data v současné době zahrnují referenční období let 2003-2013. Výstupy jsou na webových stránkách ČSÚ rozčleněny do více než 60 samostatných výstupů (tabulek).