Bude se jezdit na třináctce rychleji?

„Ústecký kraj má dlouhodobě zájem na zvýšení rychlosti na silnici I/13, která je v mnoha úsecích čtyřproudová a rychlejší jízdu by umožňovala. Upozorňuji, že nejde o to ulevit řidičům, kteří už dnes mnohdy předepsanou rychlost nedodržují. Na druhou stranu je prokázáno, že pokud jede řidič pocitově pomalu, zvyšuje se hrozba agrese a rizikového chování, což jde proti myšlence bezpečnosti,“ zahájil jednání náměstek Komínek.

Ředitelství silnic a dálnic, Správa Chomutov, zadalo projektantům posouzení trasy od Teplic do Mostu a návrh opatření, jejichž realizace by umožnila zvýšení rychlosti. Výsledkem je vytipování konkrétních úseků, kde by bylo možné bez velkých investic rychlost upravit, ovšem je to jen cca 50 % trasy, a to ještě v nesouvislých úsecích.

„Díky vstřícnosti policie došlo k dohodě na instalaci bezpečnostních prvků na 2,5 km úseku. Tam bychom mohli ke zvýšení přistoupit poměrně brzy, pokud to legislativa dovolí,“ uvedl ředitel Martin Vidimský. Narážel na nutnost překvalifikovat komunikaci do kategorie Silnice pro motorová vozidla.

Jednání otevřelo otázku, zda má vůbec zvyšování smysl, pokud by bylo možné jen v krátkých úsecích, a ne v celé trase. Řešením by byla změna legislativy. Obě strany se dohodly na uspořádání technického dne, kde se posoudí, ve kterých úsecích by případná změna byla realizovatelná.

TIP: Sledování zásilky Česká pošta je možné na internetu nebo v aplikaci. Zákazníci tak mají přehled, kde se balík nachází.