Inspektoři kontrolovali prodejce na Zahradě Čech, k porušení zákona došlo v polovině případech

zahrada_cech_inspekce

Česká obchodní inspekce Ústí nad Labem provedla v druhé polovině měsíce září kontrolu na akci „Zahrada Čech“, která se konala v areálu litoměřického výstaviště.  Zde proběhla tradiční zemědělská výstava a prodej sortimentu jako jsou například sazenice, stromky, květiny, bylinky a další potřeby pro pěstitele.

Mimo tyto produkty bylo prodejci nabízeno občerstvení, domácí potřeby, hračky a drobné předměty. V neposlední řadě byl prodejci v hojném množství nabízen burčák.

Inspektoři ČOI uskutečnili šestnáct kontrol zaměřených na poctivost prodeje, oceňování, dodržování míry a váhy, náležitosti vystaveného dokladu o zakoupení a informační povinnosti. Dále pak provedli kontrolu květin a keřů a to zejména dodržování informační povinnosti označení  stromků a keřů a jejich popis botanickým názvem, popřípadě českou analogií a dalšími údaji potřebnými k pěstování rostliny.

Inspektoři rovněž prověřovali, zda jsou rostliny označeny srozumitelnými piktogramy k ošetřování (stanoviště, rozměr v dospělosti, zálivka, výška a šířka rostliny, kdy stříhat, květenství rostliny). Kontrolováno bylo rovněž dodržování zákona o technických požadavcích na výrobky.

Česká obchodní inspekce Ústí nad Labem zjistila, že z celkového počtu šestnácti kontrol byl v osmi případech porušen zákon. V jedné kontrole obchodník při expedici kontrolního nákupu použil úředně neověřené měřidlo, a tím došlo k porušení zákona č. 64/1986 Sb., ve třech případech došlo k porušení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky při prodeji hraček.

V dalších případech byl porušen zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, kdy ve dvou případech prodejci burčáku neumožnili spotřebiteli překontrolovat si správné množství zakoupeného nápoje, jeden prodejce květin neoznačil rostliny názvem ani způsobem údržby, jedno porušení bylo zjištěno u prodejce bižuterie, kdy spotřebitel nebyl seznámen s cenou a údržbou.

Inspektoři uložili na místě osm sankcí ve formě blokové pokuty v celkové výši 11 000 Kč a zákaz používání neověřeného měřidla.

TIP: Jaká je cena plynu na burze?