V Teplicích se konala mezinárodní mírová konference

mirova_konference_teplice

Sobotní den přinesl lázeňskému městu Teplice jednu mimořádnou událost. Celkem bez zájmu médií se konala v hotelu Prince de Ligne již druhá mezinárodní konference na téma Dialog kultur a religií jako prostředek k uchování míru. Konference se pořádala pod záštitou rytířského řádu Svatého Konstantina a Heleny.

Nejprve proběhla krátká zdravice představeného řádu Svatého Konstatntina a Heleny, pak přítomné pozdravil i Jiří Christian Popel z Lobkowicz, jeden ze zástupců Suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě, neboli maltézských rytířů.

Na tomto setkání pronesli svou řeč velvyslanci Kazachstánu a Arménie, kteří mluvili na téma náboženských minorit v islámských zemích, dále zástupci katolické i pravoslavné církve, osobnosti politického života České republiky, stejně tak zástupci dalších zemí, jako je Rusko, Bělorusko, Německo, Turecko a další.

Velmi zajímavý referát měl senátor České republiky Jaroslav Doubrava, který informoval o skutečném stavu věcí ohledně situace na Ukrajině, jde byl jako člen mezinárodní komise a srovnal tuto situaci s podobnými scénáři jaké se udály v bývalé Jugoslávii.

Mezi přednášejícími byly též osobnosti vědeckého života, jako třeba Doc. RNDr. Jan Minář, DrSc., předseda Slovanského výboru ČR, který přednesl stručnou historii mise Konstantina a Metoděje ve Veliké Moravě a jejich vztah slovanské vzájemnosti, doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D. Ze Slovanské unie z.s. jenž hovořil na téma slovanská kulturní diplomacie a doc. Dr. iur. Stefan Gatzhammer, M.A. phil. – Univerzita Potsdam, který popisoval dialog v německém prostředí mezi křesťanstvím a islámem.

Na konferenci se nastínila i další témata související ze životním prostředím a světovým mírem, o kterých například mluvil exministr životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart O úloze a historií české šlechty v naší společnosti mluvil zase zástupce maltézských rytířů Mgr. Svatopluk von Haugwitz.

Celkové poselství konference a následné diskuse bylo jasné. K udržení míru a zažehnání nebezpečí světového válečného konfliktu je nutný nejen vstřícný dialog mezi národy a kulturami, ale i ochrana životního prostředí nejen na regionální úrovni, ale i v globálním měřítku, jelikož změny podnebí jsou příčinou stěhování národů a následných válečných konfliktů, jak již víme z historie. A dokud se lidstvo ze své historie neponaučí, bude ji prožívat opakovaně.