Kutná Hora – dočasně uzavřena místní komunikace

Od 12. června 2013 do 30. června 2013 bude z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu rekonstrukce plynovodu úplně uzavřena místní komunikace Na Vrchách v Kutné Hoře – Sedlci od čp. 259 po křižovatku s místní komunikací Pod Hájem. Objížďka není stanovena.

Ode dne 21. června do dne 24. června 2013 bude z důvodu konání kulturní akce XXII. Královské stříbření Kutné Hory úplně uzavřena ulice Žižkova brána. Obousměrná objížďka povede ulicí Pobřežní do ulice Pod Barborou a Pod Hrádkem.

V průběhu měsíců června až srpna budou z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu po dobu provádění stavebních prací na propojení teplovodního potrubí úplně či částečně uzavřeny některé ulice v Kutné Hoře. Objížďky budou vedeny po místních komunikacích.

Harmonogram

5.6.2013 do 15.6.2013 – úplná uzavírka Zelenkova od Puškinské po Masarykova č.p. 578, 16.6. do 21.6. – úplná uzavírka Masarykova od č.p. 578 po Masarykova-silnice I/2, 22.6. do 26.6. první úsek částečná uzavírka Masarykova (chodník), 27.6. do 1.7. druhý úsek , částečná uzavírka Masarykova (chodník), 2.7. do 25.7. úplná uzavírka Řehákova v úseku mezi ul. Zachova a Masarykova-silnice I/2 , 1.8. do 22.8. částečná uzavírka Stroupežnického, 12.8. do 31.8. částečná uzavírka Benešova.