VÝSTAVY

Jedinečná výstava uměleckých děl, uměleckořemeslných artefaktů a kulturně-historických a archivních dokumentů, spojených s vládou Lucemburků v severozápadních Čechách ze sbírek muzeí a galerií Ústeckého kraje, majetku římskokatolické církve, Státního oblastního archivu v Litoměřicích a Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě, kterou pořádá Ústecký kraj.

Výstava specifických pytláckých zbraní sběratele Milana Hlásenského pokrývá časový oblouk od 18. století do současnosti. Ukazuje to, co si pytlák, pokud byl zručný řemeslník, originálně vyrobil doma v kůlně. Jedná se o funkční a účelné originály, které pro svou obyčejnost nebývají součástí historických muzejních sbírek a lze je spatřit jen na této poučné „lidové výstavě“.

Vystavené zbraně člověku, který jim umí naslouchat, poví hodně o tom, kde vznikly, kdo je zhotovil, jak s nimi pracoval a proč jsou zrovna takové. Výstava přináší odpověď na otázky, čím pytlák lovil, kde a jak získával své zbraně a jaké metody používal.

Výstava k výročí narození malířů dvou generací, jejichž život i dílo odráží historické události 20. století. Název výstavy symbolizuje cestu malířského hledání i cesty, kterými museli jít, aniž sami mohli jejich směr ovlivnit. Tvorbu tří malířů spojuje především zachycení krajiny.

Václav Blahoš v Teplicích působil od 50. let do 70. let 20. století. Dodnes je v povědomí teplické veřejnosti, byl malíř francouzské a české krajiny, ale také malíř 1.Čs. brigády v Anglii během 2. světové války. Heribert Fischer-Geising, uznávaný saský malíř a grafik, malíř Krušných hor, teplický rodák, se do povědomí širší veřejnosti teprve dostává a Walter Kietz je pro Teplice velkou neznámou.

Působil zde v letech 1919-1941 a výstava jej představí jako malíře Českého středohoří, severu Itálie i Afriky a připomene rovněž spojitost jeho jména se slavným návštěvníkem teplických lázní Richardem Wagnerem.

TIP: Hledá-li člověk inspiraci na výlet, může navštívit Pražský hrad, který láká nejen zahraniční turisty.