Krajská zdravotní podpořila první ročník Běhu s čelovkou Teplicemi

Tuto kompenzační pomůcku, kterou zdravotní pojišťovna nehradí, potřebuje Monika Schmidtová z Ústí nad Labem, pacientka Centra vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica při Neurologickém oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z., (RS centra).

Záštitu nad akcí převzali generální ředitel Krajské zdravotní, a. s., Ing. Petr Fiala a primátor statutárního města Teplice Bc. Hynek Hanza.

 „Neurologické oddělení teplické nemocnice včetně RS centra prošlo v minulém roce rozsáhlou revitalizací a splňuje podmínky statutu centra vysoce specializované péče stanovené Ministerstvem zdravotnictví České republiky. Je třeba zdůraznit, že veškeré náklady byly hrazeny z prostředků zdravotnického pracoviště, které nově disponuje prostory pro monitorování nemocných, prostory pro podávání několikahodinových infuzí a ambulantního provádění lumbálních punkcí, chodbou pro vyšetření chůze, prostory pro práci psychologa, psychoterapeuta a sociálního pracovníka.

Došlo také k rozšíření pracoviště fyzioterapie. V uplynulých letech byl ukončen projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Teplicích“.  Zdravotnické pracoviště je tak vybaveno nejmodernějšími přístroji, které odpovídají evropským standardům. Tímto bych chtěl poděkovat paní primářce MUDr. Martě Vachové za péčí a úsilí s jakými si odvádí svou práci a vede teplické neurologické oddělení včetně RS centra,“ řekl Ing. Petr Fiala.

 „Roztroušená skleróza mozkomíšní je nejčastější příčinou invalidity mladých lidí. Jde o autoimunitní chorobu, jejímž cílovým antigenem je nejen centrální myelin, ale i axony neuronů v mozku a míše. První projevy nemoci nejčastěji přicházejí mezi dvacátým a čtyřicátým rokem věku.Medián počátku choroby je 31 let.

Přesto je 10 % diagnostikovaných před osmnáctým rokem věku. Výjimečně je nemoc diagnostikována i u dětí pod deset let. V současné době však narůstá i výskyt prvních příznaků nemoci ve skupině žen starších čtyřiceti let, takto ale začíná jen 5 % případů. Obecně jsou více postiženy ženy než muži. Většina nemocných, včas diagnostikovaných a časně léčených, má šanci prožít zcela normální život bez rozvoje těžké invalidity,“ uvedla k zákeřné nemoci MUDr. Marta Vachová, primářka Neurologického oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o. z.

Běh s čelovkou nebyl klasickým závodem. Jednalo se o dobročinnou akci, při které se účastníci vedle běhu prošli s rodinou či jen s pejskem. Jeden z účastníků trať projel na invalidním vozíku. Jsem přesvědčena, že jsme spolu se spolkem Pomáhej srdcem založili v Teplicích novou tradici,“ uvedla hlavní pořadatelka akce Ing. Jaroslava Brhlíková, DiS., sociální pracovnice teplického neurologického oddělení.

Při předávání šeku pacientka RS centra při Neurologickém oddělení teplické nemocnice Monika Schmidtová se slzami štěstí v očích jen řekla nahlas: „Děkuji“.

TIP: Potřebuje-li člověk poslat balík a mít přehled je možné sledování zásilky Česká pošta.