Neonatologická klinika dostala pět nových polohovacích postýlek

Ředitel hotelu Ostrov Ondřej Kulič uvedl, že cílem projektu „Pomáhejme“ bylo podpořit skvělou práci perinatologického centra Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. „Projekt pod názvem ´Pomáhejme´ letos proběhl 7. dubna, tedy na Světový den zdraví.

V tento den jsme vybrané peníze z ubytování vynásobili dvěma a věnovali neonatologické klinice. O akci byl velký zájem a i díky příspěvkům od kolegů se nám podařilo vybrat peníze na pět dětských postýlek,“ vysvětlil Ondřej Kulič, který by v projektu rád pokračoval i v dalších letech.

„Jsme rádi, že můžeme dlouhodobě pomáhat tam, kde je potřeba,“ doplnil David Porš ze společnosti SMWorks s.r.o., který do ústecké nemocnice dorazil společně s Ondřejem Kuličem a Lubomírem Unarem z UNAR s.r.o.

Nové postýlky už jsou na svých místech a dobře slouží maminkám i personálu nemocnice. „Rádi bychom poděkovali za dlouhodobou podporu řediteli hotelu Ostrov Ondřeji Kuličovi a všem, kteří se na projektu podíleli a podílejí. Kromě hezkého designu nové postýlky svou polohovatelností zlepší komfort jak dětem a maminkám, tak i personálu neonatologické kliniky Masarykovy nemocnice,“ uvedl přednosta kliniky MUDr. Patrik Hitka, Ph.D.

Neonatologická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je součástí jednoho ze dvou perinatologických center Krajské zdravotní, a. s., druhé je v mostecké nemocnici. Obě zdravotnická pracoviště spadají mezi dvanáct center v celé České republice.

V rámci třístupňové diferencované péče ústecká neonatologická klinika zajišťuje všechny tři úrovně péče o novorozence, od péče o fyziologické novorozence přes intermediární až po nejvyšší intenzivní resuscitační péči. Spádová oblast kliniky přesahuje hranice Ústeckého kraje a sahá až do kraje Libereckého.