Povodňová mapa a stupně – jak zjistit záplavovou oblast

Povodně jsou každoročním jarním, letním ale i podzimním rizikem, proti kterému se lze jenom špatně bránit.

Co je to karenční doba?

Strach pojišťoven z pojistných podvodů v dobách větších záplav nutí dočasně přestat uzavírat nové pojistky. Jedná se o standardní preventivní krok. Lidé zneužívají přírodních kalamit a ve chvíli, kdy začala v jejich bezprostředním okolí stoupat voda, uzavřeli pojistku proti povodním.

V těchto dobách také pojišťovny přestávají zjednávat pojištění proti povodním. Karenční lhůta znamená, že kdykoliv si někdo sjedná smluvní podmínky, nějakou dobu nemůže tyto podmínky škodu z povodně uplatnit. Takto se pojišťovny kryjí před případnými pojistnými podvody, kterých při hrozbě a hlášení povodní přibývá.

U každé pojišťovny je tato karenční lhůta jiná, od deseti dnů až po měsíc. Je zde však pouze o pojištění z velké vody, na ostatní pojistky, jako například vandalismus, požár nebo bouři a vichřici tato pojistka platí.

Jak je to s rozlišováním pojmů sjednaných ve smlouvě?

Je například rozdíl mezi záplavou a povodní. Můžete se pojistit proti jednomu, ale přijde druhé, nebo naopak. Pro pojišťovny nejsou tyto dva pojmy jedno a totéž.

Povodeň je, když jste zaplaveni vodou, která se vylije z potoka, řeky, jezera, nádrže a podobně. Záplava, to znamená, že vás voda zaplavila z jiných důvodů; například silné deště případně obleva. Hlídejte si proto, zdali vaše pojišťovna mezi těmito pojmy rozlišuje – ne všechny pojišťovny tuto kličku uplatňují.

Kdy nahlásit škodu?

Okamžitě po zaplavení, nečekejte ani na odplavení vody.

Co nahlásit?

Číslo pojistné smlouvy, přibližně popis události, odhadovaný rozsah škod na majetku, datum události, kontakt na sebe.

Jak zdokumentovat škodu?

Pokud to jde, foťte, točte videa, pokud to není možné, zajistěte si svědectví od firmy, která škody likviduje, hasiče nebo policisty.