V Rohozci dokončují rekonstrukci budovy bývalé školy

Bývalá škola v Rohozci obléká postupně nový kabát. V těchto dnech probíhají dokončovací práce na kompletní rekonstrukci střechy, v níž je zahrnuta nejen výměna krytiny, ale také obnova poškozeného trámoví a výměna okapů.

Do investiční akce v celkovém finančním objemu 2 233 821,- Kč se vešla i výměna oken, přičemž částku 2 100 tis. Kč se podařilo obci získat ve formě dotace z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje (FROM) pro rok 2010.

Škola Rohozec byla postavena v letech 1910 – 1912 a v r. 1962 byla uzavřena. V následujících letech tam byla ubytovna JZD Kačina a po roce 1989 byla krátkodobě pronajata k podnikání. V r. 1999 upravili vnitřní prostory na kulturní zařízení, spojili dvě třídy dohromady. Veškeré úpravy podřizují zachování historického rázu budovy, proto i při rekonstrukci střechy zvolili jako krytinu tradiční „ bobrovky“.

V současnosti je bývalá škola využívána jako kulturně společenský prostor. Jsou tam pořádána setkání rodáků a přátel Rohozce, veřejné schůze většího rozsahu, setkání seniorů, karnevaly, ples SDH Rohozec, ples Sokola, oslavy jubilejí, svatby a podobně.

TIP: V poslední době roste na popularitě investování, to však s sebou přináší určitá rizika. Začátečníci mohou začít například na platformě Trading 212.