Apple bere vysoké zabezpečení iPhonu s humorem

Uživatelská bezpečnost je odjakživa hluboce zakořeněna v DNA Applu a promítá se do celé řady funkcí, kterými jablečná zařízení disponují. Ať už jde například o zašifrovanou komunikaci přes iMessage, omezování sledování na webech skrze Safari nebo absence uchovávání historie cest v Mapách.

A ačkoliv o tomto nastavení uživatelé pravděpodobní ví, Apple nepřestává připomínat, že patří mezi jednu z mála technologických firem, která takto ke svým zákazníkům přistupuje. Důkazem je toho i nová reklama.

Tu Apple pojal – podobně jako své některé předchozí – o něco vtipněji, než by mnozí očekávali, a vzniklo tak poutavé video, které dosazuje digitální bezpečnost do kontextu s „tradičním“ bezpečím v běžných životních situacích.

Zdůrazňuje to například na klasickém zamykání dveří (potažmo oken), zákazu vstupu do nepovolených prostor (včetně odkazu na skutečného hlídacího psa) nebo známé pánské „záležitosti“ na veřejných toaletách.

Nechybí ani třeba spojitost s obyčejnými schůzkami na kávě, kdy zpravidla obě přítomné strany ztiší hlas, když k nim přijde číšník. A tak podobně. Takových paralel je v necelém minutovém reklamním spotu, který Apple zveřejnil na YouTube, poměrně dost a každý tam najde to své.

To nejdůležitější je však skryté sdělení, že i když člověk tají řadu věcí na veřejnosti (ve skutečném světě), na internetu a digitálních službách je mnohdy až příliš otevřený.

Právě tento aspekt je pro společnost Tima Cooka naprosto klíčový a dlouhé roky se snaží své uživatele ujišťovat, že jsou jejich soukromá a intimní data na jejich platformách v bezpečí.

Celé video pak končí sloganem “Privacy matters. It should matter to the phone your life is on.”, což lze volně přeložit jako „Na bezpečnosti záleží. Záležet by mělo i na telefonu, kde máte svůj život.“

Bezpečnost Apple produktů

Společnost Apple je dlouhodobě známá bezpečností svých produktů a vynakládá velké úsilí na to, aby zajistila ochranu dat svých uživatelů před hackery a dalšími škodlivými subjekty. V posledních letech společnost Apple podnikla ještě více kroků k upevnění svých bezpečnostních prvků, od šifrování dat až po dvoufaktorové ověřování. Zde se podíváme na některá opatření, která společnost Apple přijala k zajištění bezpečnosti svých produktů.

Šifrování

Jedním z nejdůležitějších kroků, které společnost Apple podnikla k ochraně uživatelských dat, je jejich šifrování. To znamená, že veškerá data uložená v zařízení Apple nebo v aplikaci Apple jsou zakódována a bez příslušného šifrovacího klíče jsou pro kohokoli nečitelná. Pro hackery je tak mnohem těžší se k datům dostat, i kdyby získali fyzický přístup k zařízení.

Společnost Apple také zavedla šifrování ve všech svých zařízeních, takže data jsou při přenosu mezi různými zařízeními šifrována. To je důležité zejména pro ty, kdo používají více zařízení, například iPhone a Mac, protože to zajišťuje, že data jsou při přesunu mezi zařízeními v bezpečí.

Dvoufaktorové ověřování

Dvoufaktorové ověřování je bezpečnostní opatření, které vyžaduje, aby uživatelé při přihlašování k účtu uvedli dva údaje, například uživatelské jméno a heslo a kód zaslaný do jejich zařízení. Pro hackera je tak mnohem obtížnější získat přístup k účtu, protože by potřeboval přístup k oběma informacím.

Společnost Apple zavedla dvoufaktorové ověřování ve všech svých službách, včetně iCloudu, Apple ID, iTunes a App Store. To znamená, že každý uživatel, který má povoleno dvoufaktorové ověřování, by musel pro získání přístupu ke svému účtu zadat jak své uživatelské jméno a heslo, tak kód zaslaný na jeho zařízení.

Zabezpečené spouštění

Společnost Apple také implementovala funkci nazvanou Secure Boot, která pomáhá zajistit, aby v zařízení byl spuštěn pouze kód, který je důvěryhodný a jemuž společnost Apple důvěřuje. Tato funkce funguje tak, že ověřuje kód, který je do zařízení načten při jeho spuštění, a umožňuje spuštění pouze kódu, který je důvěryhodný pro společnost Apple.

Pro škodlivé subjekty je tak mnohem obtížnější získat přístup k zařízení, protože by musely obejít proces Secure Boot, aby mohly nainstalovat škodlivý software.

Apple Pay

Apple také zavedl Apple Pay, platební systém, který uživatelům umožňuje bezpečně provádět platby pomocí iPhonu nebo hodinek Apple Watch. Tento systém je mimořádně bezpečný, protože k ochraně uživatelských dat používá kombinaci šifrování, dvoufaktorového ověřování a tokenizace.

Tokenizace je proces, při kterém je číslo platební karty uživatele nahrazeno jedinečným tokenem, který je následně odeslán obchodníkovi. Díky tomu je pro hackera mnohem obtížnější získat přístup k údajům o kreditní kartě uživatele, protože k jejich použití by musel získat přístup k tokenu.

Efektivní používání – jak na něj?

Zabezpečení ve společnosti Apple je jedním z nejdůležitějších aspektů ochrany dat a osobních údajů. Je důležité porozumět funkcím zabezpečení Apple a vědět, jak je efektivně používat, aby se udržela data v bezpečí.

Prvním krokem k efektivnímu používání zabezpečení Apple je nastavení silného hesla. Společnost Apple doporučuje zvolit heslo dlouhé alespoň osm znaků a obsahující kombinaci velkých a malých písmen, číslic a symbolů. Důležité je také vyhnout se používání běžných slov nebo frází, protože ty lze snadno uhodnout.

Dalším krokem je zajistit, aby bylo vaše zařízení vždy aktuální. Společnost Apple vydává pravidelné aktualizace svých zařízení a operačních systémů, aby zajistila instalaci nejaktuálnějších bezpečnostních záplat. Je důležité se ujistit, že je zařízení vždy aktualizováno, aby byly k dispozici nejnovější bezpečnostní funkce.

A konečně, Apple nabízí celou řadu bezpečnostních funkcí, které lze použít k ochraně zařízení a dat. Patří mezi ně funkce Najít můj iPhone, která umožňuje sledovat polohu vašeho zařízení v případě jeho ztráty nebo krádeže, a funkce FileVault, která šifruje vaše data a pro přístup k nim vyžaduje heslo.

Implementací těchto bezpečnostních funkcí se může zajistit, že data a osobní údaje budou v bezpečí. Zabezpečení od společnosti Apple může být mocným nástrojem ochrany dat, ale pouze v případě, že se bude používat efektivně.

Bezpečnost Apple produktů

Apple je jednou z nejoblíbenějších a nejbezpečnějších technologických společností na světě. Dlouhodobě zaujímá přední místo v oblasti zabezpečení a její produkty používají miliony lidí po celém světě.

Společnost Apple zavedla řadu bezpečnostních opatření, která chrání její zákazníky před útoky škodlivého charakteru a úniky dat. Tato opatření zahrnují silné šifrování a autentizační protokoly a také používání pokročilého hardwaru a softwaru. Společnost Apple také zaměstnává tým vysoce kvalifikovaných bezpečnostních odborníků, kteří monitorují její systémy kvůli případným hrozbám.

Apple také spolupracuje s vládami po celém světě, aby zajistil bezpečnost svých produktů, služeb a zákazníků. V minulosti spolupracovala s orgány činnými v trestním řízení a vláda Spojených států ji za její úsilí o ochranu uživatelských dat pochválila. Apple se také snaží udržet si náskok před ostatními technologickými společnostmi, pokud jde o zabezpečení, a často vydává aktualizace a záplaty na ochranu před novými hrozbami.

Kromě bezpečnostních opatření se společnost Apple také snaží chránit soukromí uživatelů. Má přísné zásady ochrany osobních údajů, které upravují způsob shromažďování, ukládání a používání uživatelských dat. Apple také poskytuje uživatelům nástroje pro kontrolu jejich dat, například možnost smazat svůj účet nebo se odhlásit ze sdílení určitých typů informací.

Celkově se společnost Apple zavázala poskytovat svým zákazníkům nejbezpečnější a nejosobnější dostupné technologie. Díky svým pokročilým bezpečnostním opatřením a závazku k ochraně soukromí uživatelů je Apple jednou z nejbezpečnějších technologických společností na světě.

Zajímavosti o Apple zabezpečení

Společnost Apple je známá svým zabezpečením a již dlouhou dobu poskytuje uživatelům nejvyšší možnou úroveň zabezpečení. Bezpečnostní systémy společnosti Apple jsou navrženy tak, aby její produkty a služby byly v bezpečí před škodlivými útoky a hackery.

  • Bezpečnostní systémy společnosti Apple jsou navrženy tak, aby odhalily škodlivý software v zařízení ještě před jeho instalací. Proto je důležité, abys se zařízení aktualizovalo pomocí nejnovějších bezpečnostních záplat.
  • Apple všechna svá data šifruje, což znamená, že k nim nikdo nemůže získat přístup bez příslušného oprávnění.
  • Bezpečnostní tým společnosti Apple se skládá z nejlepších hackerů a bezpečnostních expertů na světě.
  • Zařízení Apple jsou navržena tak, aby byla odolná proti neoprávněné manipulaci. Pokud se někdo pokusí získat do zařízení neoprávněný přístup, zařízení se vypne a vymaže všechna data.
  • Společnost Apple používá jedinečný algoritmus nazvaný „Apple Secure Enclave“, který šifruje data uložená v jejích zařízeních.
  • Apple také používá modul „Trusted Platform Module“ (TPM), který je určen k ochraně dat uložených v jeho zařízeních.
  • Technologie Apple Face ID využívá k identifikaci uživatelů kombinaci rozpoznávání obličeje a infračervené technologie.
  • Telefony a tablety Apple dokáží rozpoznat, když s nimi někdo manipuluje, a automaticky se uzamknou.
  • Společnost Apple pravidelně aktualizuje své bezpečnostní systémy, aby je chránila před novými hrozbami a zranitelnostmi.

Společnost Apple se zavázala chránit své zákazníky před škodlivými útoky a hackery. Dodržováním těchto bezpečnostních opatření zajišťuje společnost Apple svým zákazníkům nejvyšší možnou úroveň zabezpečení.