Jak je na tom jeden z manželů finančně

Z manželství vyplývají radosti i povinnosti jeden ke druhému. Znát vzájemný finanční stav a zaměstnání patří ke zvyklostem uzákoněným v legislativě, ovšem z logiky věci by se tak mělo dít i bez oficiálních dokumentů. Jak postupovat, pokud jeden z manželů svoje finance tají?

Modelový příklad: Manžel podniká a vždy se mu dobře dařilo. Často si manželé o práci povídali a probírali všechny radosti i starosti, které z ní plynuly. V poslední době však manžel doma o práci nemluví, ženu odbývá, že to není její starost, jeho příjmy a jeho práce prý jsou jen jeho věc.

Žena začíná mít strach, že se muži přestalo dařit a doufá, že se nezadlužuje. Má dojem, že je dobré vědět, jak na tom manžel finančně je, vždyť případné dluhy z podnikání nebo exekuce se dotknou celé rodiny.

Práva a povinnosti manželů

Manželé mají v manželství rovné povinnosti a také rovná práva. Žena má pravdu, že je dobré vědět, jaké příjmy z podnikání manžel má a jak se mu v jeho práci daří. Už jen z hlediska společného jmění manželů.

Až příliš často se v praxi nacházejí lidé, kteří svému partnerovi ve všem, tedy i včetně podnikání, bezmezně důvěřovali a pak byli velmi nemile překvapeni reálnou finanční situací rodiny. Vůbec nevěděli, že se partnerovi nedařilo tak, jak si představovali, že vznikly dluhy, došlo k nařízení exekuce.  V důsledku těchto situací pak mnohdy rodina přijde o všechny jistoty, případně i o bydlení.

Podle zákona č. 89/2012 Sb. Nového občanského zákoníku a § 688 mají manžel či manželka právo na to, aby jim partner sdělil údaje o svých příjmech, stavu svého jmění a také o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech. Manžel je také povinen při volbě svých pracovních činností brát zřetel na zájem rodiny, manželky a jejich nezletilých dětí.

Jelikož je povinnost sdělit partnerovi údaje o svých příjmech a záměrech stanovena v zákoně, je možné se této informační povinnosti dovolat u soudu, pokud muž ženu nebude respektovat a tyto informace nesdělí. Bohužel však soudní řízení mezi blízkými osobami velmi často negativně ovlivňují vztahy, které už nyní mohou být manželovým přístupem a ženinou nejistotou narušeny.

Bude vhodné pokusit se s manželem domluvit a vysvětlit mu, proč ženu jeho finanční situace zajímá a proč je důležité znát příjmy a stav jeho podnikatelské činnosti. Určitě pochopí, že se manželka snaží chránit svou rodinu a případně předejít problémům.