Peníze manželů na společném účtu – kdy je nárok na přístup k účtu a penězům

Svatba není jen kus papíru, jak si mnozí stále myslí. Z manželství vyplývá řada povinností, jež je třeba ctít a řídit se jimi. Patří mezi ně také téma společného jmění manželů. Jak postupovat v případě, že jeden z manželů neplatí společný závazek? Lze soudně vymáhat přístup k účtu?

Modelový příklad: Manželka přestala posílat svoji výplatu na společný účet, na který musejí oba manželé nezávisle posílat svůj plat dle hypoteční smlouvy a manžel není schopen zaplatit vše z jednoho platu. Ona má přístup na společný účet jen pomocí bankomat karty. Může tedy neomezeně vybírat, jenže manžel je majitel a může jí kartu zrušit. Na její nový účet nemá přístup žádný.

Bydlí v jedné domácnosti i s pětiletým dítětem. Manžel uvažuje, že by manželku zažaloval k soudu, že neplní své manželské povinnosti hradit náklady společné domácnosti. Ovšem obává se, aby nebylo pozdě s ohledem na postupně vznikající nezaplacené platby a nedostali se až k exekuci.

Otázka zní, zdali se manžel, když jsou peníze teoreticky společné, a přestože nemá přístup na její nový účet, může k penězům dodatečně dostat i bez soudu přes banku? Může si případně peníze půjčit od rodičů a následně přes soud od manželky vše zpětně dostat? To, co měla zaplatit ona dle jejich platebních možností?

Občanský zákoník a přispívání na domácnost

Přispívání na společnou domácnost neznamená, že oba manželé musejí přispívat stejnou částkou. Poskytování finanční prostředků je individuální. Podle § 690 občanského zákoníku každý z manželů přispívá podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní úroveň všech členů rodiny byla zásadně srovnatelná.

Toto „přispívání“ může být rovněž zcela či zčásti vyváženo osobní péčí o rodinu a její členy. Pokud však manželka skutečně svou povinnost neplní dobrovolně, nezbývá, než se se svým nárokem obrátit na soud a vyčkat na jeho rozhodnutí.

K výlučně manželčinu účtu bude mít přístup pouze ona a manžel není nijak oprávněn si přístup k tomuto účtu zjednat, a tento přístup nezjedná ani soud, ani banka, a to i přesto, že se na účtu nacházejí finance ve společném jmění manželů. Tento přístup může sjednat pouze majitel účtu, kterým je manželka.

To však nemění nic na tom, že tyto finance však podléhají režimu společného jmění manželů (pokud jde o mzdu manželky, příp. naspořené peníze) a tedy i případnému vypořádání v rámci společného jmění manželů.

V případě rozepří mezi manžely, kde stále je nutné hradit závazky, vzniklé za dobu manželství, by byla nejvhodnější domluva. Pokusit se manželce vysvětlit, že neplacením hypotéky dojde ke zhoršení celkové finanční situace.

Pokud jsou hypoteční úvěr či jiné úvěry na bydlení sjednány na oba spoludlužníky, pak se neplacení hypotéky může velmi výrazně i do budoucna dotknout i jí, jejích budoucí příjmů, majetku, a také domova, pokud se banka rozhodne věc neplacení řešit prodejem zástavy, byla-li sjednána.

Pokud manželka z jakéhokoliv důvodu manželovi nevěří, nic jí nebrání se jít poradit anonymně na nezávislém místě, v poradně při finanční tísni, a to osobně, telefonicky či emailem a získat tak informace i od jiné osoby. Lze také manželce předložit výši nákladů, které je potřeba hradit a dokázat jí tak, že bez jejího příjmu se, pokud je v zájmu obou všechny závazky řádně hradit, nelze obejít.

Půjčka od rodičů

Pokud si jeden z manželů půjčí od rodičů, může se jednat o nový závazek ve společném jmění manželů (půjčka za dobu manželství) a pokud jej bude manžel hradit, bude jej hradit ze společného jmění manželů, tj. ze svého příjmu, který je rovněž součástí společného jmění manželů.

Bude se jednat o spotřebování částek v rámci jednoho majetkového režimu a nebude tedy možné žádat polovinu uhrazených částek zpět po manželce. To bude možné až v případě, kdy by manžel tyto částky hradil ze svého výlučného majetku – dar, dědictví, případně závazek, který by do společného jmění nespadal, po rozvodu manželství.

Právě provázanost majetkového režimu v manželství klade velký důraz na zodpovědnost a dohodu manželů v rozvodovém mezidobí.

Žádost o snížení splátek

Bude vhodné pokusit se zahájit jednání s hypoteční bankou či jinými věřiteli, např. o dočasném snížení splátek, které by byly ve finančních možnostech s prodloužením splátkového kalendáře do doby, než se situace vyřeší po rozvodu manželství či uklidní.

Ideální bude s manželkou uzavřít dohodu, aby hradila alespoň něco (tedy, alespoň to, co je nyní dle jejího názoru v jejich finančních silách), což může v souvislosti s možností pokusit si vyjednat nižší splátky pomoci s řešením současné situace.