Péče o osobu blízkou – jak řešit důchodové a zdravotní pojištění

Pečovat o osobu blízkou vyžaduje čas a energii. Mnohdy nezbývá kapacita docházet do stálého zaměstnání a je potřeba práci opustit. Jak v takových případech zaopatřit důchodové a zdravotní pojištění?

Modelový příklad: Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním, pokud by dcera pečovala o svojí maminku? Maminka je téměř ležák, potřebuje celodenní péči. O příspěvku na péči se rozhoduje. Dcera se o matku již nějakou dobu stará, ovšem je zaměstnaná. Péče o maminku a zaměstnání nepůjde časově skloubit dohromady. Má dcera podat výpověď a hlásit se na Úřad práce, aby za ni bylo hrazeno pojištění?

Péče o osoby závislé na pomoci jiné osoby

Pokud bude maminka uznána osobou závislou na pomoci jiné osoby alespoň v II. stupni závislosti, lze ukončit zaměstnání a o maminku pečovat, aniž by se dcera musela kvůli zdravotnímu pojištění hlásit na Úřad práce.

Při určování stupně závislosti se zohledňuje a hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby:

  • mobilita
  • orientace
  • komunikace
  • stravování
  • oblékání a obouvání
  • tělesná hygiena
  • výkon fyziologické potřeby
  • péče o zdraví
  • osobní aktivity
  • péče o domácnost

Výše příspěvku pro závislou osobu je měsíčně 880 Kč, 4 400 Kč, 12 800 Kč nebo 19 200 Kč, dle stupně závislosti.

Sociální a zdravotní pojištění

Zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb., ve svém ustanovení § 7 uvádí, že stát je plátcem zdravotního pojištění za osoby, které pečují o osoby, které jsou závislé na péči ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost).

To, že je dcera osoba pečující o osobu ve II., III., nebo IV. stupni, by měla nahlásit na zdravotní pojišťovnu a také vše doložit příslušným rozhodnutím.

Co se týče důchodového pojištění, tak i osoby, které pečují o osoby ve výše uvedených stupních závislosti, považuje zákon o důchodovém pojištění, Zákon č. 155/1995 Sb. za pojištěné. Podmínkou je, že spolu žijí ve společné domácnosti, tato podmínka se nevyžaduje, jde-li o osobu blízkou.

Tuto skutečnost by dcera opět měla nahlásit a doložit na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení, období péče o maminku pak bude započítáno pro účely důchodového pojištění.

Pokud by se dcera rozhodla ukončit pracovní poměr a nahlásit se na Úřad práce, je péče o osobu závislou ve I.I, III. nebo IV. stupni brána jako vážný důvod pro výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance a neměla by být krácena při nároku na podporu v nezaměstnanosti.