Manžel nedává peníze na dítě

Dojde-li k rozvodu manželství, kde se narodilo dítě, rozhodne o výživném soud. Může však nastat i nepříjemná situace v manželství, kdy otec dítěte finančně nepomáhá se zabezpečením dítěte, a tak vše musí platit matka, která je na rodičovské dovolené. Je možné vyžadovat výživné na děti i během trvání manželství?

Výživné se většinou stanovuje v situacích, kdy se rodiče chtějí rozvést, jeden z manželů chce odejít ze společné domácnosti či partneři spolu nežijí. Je však také možné upravit vyživovací povinnost k nezletilému dítěti i za dobu trvání manželství, kdy manželé spolu žijí ve společné domácnosti.

Tato situace nastává tehdy, pokud jeden z rodičů neplní dobrovolně svou vyživovací povinnost, například se přestává podílet na úhradě potřeb dítěte, či se nepodílí na výživném v adekvátní míře. Za této situace lze s manželem sepsat dohodu o plnění vyživovací povinnosti. Tuto dohodu však musí schválit soud.

Jestliže s manželem dohoda nebude možná, lze podat návrh na stanovení vyživovací povinnosti. Návrh by neměl být podáván bezdůvodně. Soudní řízení však může vést ještě k dalšímu zhoršení vztahu mezi rodiči.

Výživné na děti – obecně

Výživné na děti je zákonná povinnost rodičů finančně podporovat své děti po rozchodu nebo rozvodu. Jedná se o platbu, kterou jeden z rodičů vyplácí druhému rodiči na pomoc s každodenními náklady na výchovu dětí.

Účelem výživného je zajistit, aby náklady na výchovu dětí byly mezi rodiče rozděleny rovným dílem. Obvykle je vypláceno přímo jedním rodičem druhému a vychází z příjmů obou rodičů. Výši vypláceného výživného stanovuje soud nebo dohoda mezi rodiči schválená soudem.

Výživné na děti je zákonná povinnost a oba rodiče musí své povinnosti plnit. Výše vypláceného výživného závisí na řadě faktorů, jako je příjem platícího rodiče a počet dětí. Je důležité si uvědomit, že platící rodič nemůže změnit výši výživného, které platí, bez souhlasu rodiče, který výživné dostává.

Výplata výživného může být snížena nebo pozastavena, pokud platící rodič ztratí zaměstnání nebo pokud má přijímající rodič nového partnera, který mu poskytuje finanční podporu. Výživné na dítě není příjmem rodiče.

Platby výživného na dítě rovněž pokrývají více než jen běžné výdaje. Mohou zahrnovat platby za péči o dítě, školní výlety, oblečení a další náklady, které vznikají v důsledku výchovy dítěte.

Výživné na děti je důležitou součástí zajištění rovnoměrného rozdělení nákladů na výchovu dětí mezi rodiče. Je důležité, aby oba rodiče plnili své zákonné povinnosti, aby jejich děti dostávaly potřebnou finanční podporu.