Jak se vyznat v pojišťovnách?

Pojišťovny patří mezi finanční instituce. Její funkce spočívá v tom, že shromažďuje pojistné částky od klientů, hospodaří s nimi, investuje je. Tím si vytváří zisk. Ale v případě pojistného plnění musí pojišťovna klientovi zpřístupnit prostředky ve sjednané výši.

To neplatí u zdravotních pojišťoven. Zdravotní pojištění je stanovené zákonem. Zaměstnanci odvádějí státu část ze své výplaty, osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) ze svého výdělku. Zdravotní pojištění odvádějí i zaměstnavatelé. Slouží k proplacení zdravotní péče, kterou také upravuje zákon. Stát platí zdravotní pojištění za např. důchodce, osoby na rodičovské dovolené, osoby v evidenci Úřadu práce atd.

Zdravotní pojišťovny

Existují i další pojišťovny, u kterých si lze sjednat např. životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění domácnosti, nemovitosti, pojištění schopnosti splácet atd. Jedná se o pojištění zcela dobrovolné. Těchto pojišťoven je spousta, jsou to soukromé subjekty. 

Většinou tyto pojišťovny nabízí několik druhů pojištění a záleží jen na člověku, pro jakou pojišťovnu a jaké pojištění se rozhodne. Pojišťovna (nebo její zástupce) sepisuje s klientem tzv. pojistnou smlouvu. V této smlouvě se klient zavazuje pravidelně platit pojišťovně sjednanou částku.

V případě, že se něco stane (nastane pojistná událost), pojišťovna klientovi vyplatí částku určenou ve smlouvě, ale pouze za předpokladu, že došlo k pojistnému plnění. O tom rozhoduje sama pojišťovna. Proto vždy po klientovi požaduje všechny potřebné dokumenty ohledně pojistné události.

A právě pokud se člověk rozhoduje, že si zřídíte nějaké dobrovolné pojištění, doporučuje se obrátit se přímo na někoho z pojišťovny nebo svého finančního poradce. Pokud nikoho takového člověk nemá, může využít internetové kalkulačky.

Ovšem nejsou zde uváděny všechny pojišťovny. Proto je dobré si na papír sepsat, co konkrétně od pojišťovny a pojištění klient požaduje. Pojištění totiž nenabízí jen pojišťovny, ale některé typy pojištění můžete najít i třeba u své banky.