Splácení hypotéky – pokuta, odklad a další problémy

Člověk si na sebe může vzít úvěr a doufat, že se následujících třicet let nic nezmění. Avšak jaké jsou nejčastější situace, které splácení hypotéky zkomplikují? Zde je několik situací, kdy pokračovat ve splátkovém kalendáři hypotečního úvěru není vůbec snadné. Jedná se přitom o velmi častá rizika.

Splácení hypotéky může být pro některé lidi obtížné z různých důvodů. Jedním z nejčastějších problémů, když přijde na řadu splátka úvěru, je finanční tíseň. Pokud se lidé ocitnou v situaci, kdy nemají dostatečný příjem na to, aby spláceli svou hypotéku, mohou mít problémy s úhradou splátek. Proto je dobré mít výpočet splátky hypotéky.

Rozvod

Jeden z manželů se rozhodne si dům nebo byt nechat i po rozvodu, což znamená, že bude nadále splácet hypotéku. Což ovšem neznamená, že ten druhý z partnerů nemá už žádné povinnosti. Pokud má někdo hypotéku v manželském sňatku, jsou plátci hypotéky oba, což znamená, že jednoho z partnerů musí banka z této smlouvy vyvázat.

O toto vyvázání ze smlouvy se žádá. Pokud se ukáže, že ten, který si chce dům nechat, nemá na jeho splácení dostatečný obnos peněz, banka se při neschopnosti splácet obrátí na druhého partnera, který dům i smlouvu opustil. Existuje i hypotéka před manželstvím.

Pokud se manželé rozhodnou pro manželskou hypotéku, měli by si dobře promyslet, zda jsou schopni splácet hypotéku společně, nebo zda by bylo lepší zvolit jednotlivé hypotéky pro každého z manželů.

Je také důležité zvážit, zda jsou oba manželé schopni splácet hypotéku v případě, že by jeden z nich ztratil zaměstnání nebo byl postižen nějakou jinou životní událostí a splácení hypotéky by nezvládal.

Prodej nemovitosti s hypotékou

Pokud má člověk dům na hypotéku a chce jej prodat, mezi kupujícím a prodávajícím se uskuteční dohoda, že kupující přebírá nemovitost i s hypotékou, která je na ni uvalena.

Banka si pak jednoduše jenom ověří schopnost tohoto kupujícího splácet dluh, nastaví splátkový kalendář a převzetí nemovitosti s hypotékou odsouhlasí.

Nastat může i situace, kdy člověk prodává nebo kupuje nemovitost s hypotékou.
Nastat může i situace, kdy člověk prodává nebo kupuje nemovitost s hypotékou.

Splátky hypotéky – exekuce majetku

Exekuce je postup, při kterém je nařízeno soudem nebo jiným oprávněným orgánem prodej majetku osoby, která neplatí své dluhy. Je proto dobré vědět, jak zjistit dluhy zdarma.

Cílem exekuce je zajistit, aby byl dluh splacen z prostředků, které jsou vlastněny dlužníkem. Exekuce se může týkat různých druhů majetku, jako jsou například nemovitosti, pozemky, auta, domácí spotřebiče, šperky a další cennosti.

V případě, že neprobíhá splacení hypotéky, může být uvalen exekuční proces, který dům, jenž vlastně patří bance, vloží do dražby.

Špatné pojištění, poplatky za předčasné splacení hypotéky, mimořádná splátka hypotéky

Při zřizování hypotéky se nechává nemovitost pojistit, a to ve prospěch banky, která úvěr poskytuje. Pakliže dům shoří nebo jej vyplaví povodeň, peníze z pojistné události zaplatí bance, a to v té částce, kterou člověk dluží. Zbytek, který přesahuje hypotéku, banka vrátí klientovi.

TIP: Jak zjistit záplavovou oblast?

Týká se toho také předčasné splacení hypotéky a předčasné splacení hypotéky od banky. Na řadu mohou totiž přijít sankce za předčasné splacení hypotéky, pokuta za předčasné splacení hypotéky nebo poplatek za předčasné splacení hypotéky.

Existuje i kalkulačka předčasného splacení úvěru nebo konkrétněji kalkulačka předčasného splacení hypotéky od Hypoteční banky. Je třeba podat žádost o předčasné splacení úvěru.

Nastat může i mimořádná splátka hypotéky, což je dodatečná splátka – mimořádná splátka hypotéky, kterou může zájemce o hypotéku uhradit kdykoliv během splácení úvěru. Existuje i mimořádná splátka úvěru.

Spolehlivé splácení hypotéky, splátka úvěru, splátka hypotéky

Existuje několik důvodů, proč Češi splácí dobře své úvěry. Tyto důvody patří mezi nejdůležitější v podmínkách České republiky:

 • dobrá ekonomická situace
 • nízká nezaměstnanost
 • růst mezd
 • nízké úrokové sazby = snížení splátek úvěrů
 • možnosti refinancování hypoték
 • možnosti konsolidace půjček

Při splácení úvěru je důležité zvolit vhodnou splátkovou frekvenci a výši splátek, aby šlo splácet úvěr bez problémů a zároveň zachovat dostatečnou finanční rezervu pro ostatní výdaje.

Když se člověk rozhodne pro hypotéku, měl by se ujistit, že splácí včas.
Když se člověk rozhodne pro hypotéku, měl by se ujistit, že splácí včas.

Splácení hypotéky při nečekaných situacích

Je doba nejnižších úrokových sazeb v historii jejich měření. Pakliže je člověk zdravý, má zaměstnání na dobu neurčitou a příznivý pravidelný příjem, splácet hypotéku není nikterak ohrožující. Avšak situace se může během vteřiny změnit a klient bude mít náhle problém hypotéku splácet. Co dělat?

Hypoteční úvěr lze dostat jak na dvacet, tak i třicet let. Během této doby se může stát doslova miliarda nepředvídatelných událostí, které mohou ve splácení hypotéky zabránit.

Někdy se lze na určitá rizika připravit předem a pojistit se proti nim, nicméně naprostá předvídatelnost při splácení hypotéky neexistuje. Vždy se může vyskytnout něco, co udělá čáru přes rozpočet.

Správě nastavená strategie splácení hypotéky

Několik věcí lze přece jenom při splácení hypotečního úvěru ovlivnit. Například jakým způsobem se bude financovat, na jak dlouho, jaké si vzít rezervy a jaký je limit.

Jak předcházet problémům se splácením hypotéky:

 • splátka nesmí být vyšší, než je schopnost splácet
 • pokud bude člověk chtít jet na dovolenou nebo si koupit nový televizor či laptop, vždy by si měl nechávat rezervu
 • myslet na možné komplikace
 • myslet dopředu při pořizování hypotéky

Jaké jsou hrozby při dlouhodobé hypotéce:

 • úroková sazba se změní – nikdy by si člověk neměl brát nejvyšší možný úvěr – vždy by měl počítat s tím, že přeplatí
 • klesne rodinný příjem kvůli rodičovské dovolené – výši rodičovské dovolené je dobré propočítat a nastřádat si potřebné rezervy
 • ztráta zaměstnání – vždy je nutné mít rezervu, ideálně zhruba šestinásobek měsíčních výdajů
 • pracovní dlouhodobá neschopnost – jediná možnost jsou finanční rezervy, popřípadě vhodné pojištění
 • trvalá invalidita – zde se nabízí pouze možnost pojištění, v některých případech je možné vykonávat zaměstnání i přes invaliditu
 • úmrtí – jedinou účinnou ochranou je v tomto případě pojištění a následně pojistné plnění

Správně nastavená strategie splácení hypotéky by měla zohledňovat finanční možnosti a osobní preference klienta. Je důležité vybrat splátkový plán, který je pro klienta dostatečně flexibilní a umožňuje splácet hypotéku v rozumném časovém horizontu bez přílišného finančního zatížení.

Problém se splácením hypotéky – odklad, moratorium odklad splátek

Když člověk zjistí, že není schopen zaplatit v termínu, má okamžitě kontaktovat svou banku, a to ideálně ještě před termínem řádné splátky. Co bude následovat?

PRVNÍ KROK: Podmínky splácení – po kontaktování své banky se člověk s bankou domluví na vhodných podmínkách splácení. Banka většinou přepracuje úvěr a buď splátky sníží, nebo na určitou dobu odloží.

DRUHÝ KROK: Moratorium odklad splátek – doba případného odkladu může být různá. Banka přistupuje ke klientům v těchto případech velmi individuálně. A tak i doba odkladu se liší klient od klienta. Záleží na důvodech, proč není splácení možné.

Pokud se například klient vybourá a bude upoután na nějakou dobu na lůžko, bude jistě přístup banky jiný, než když někdo peníze utratí a na hypotéku mu nezbude. Nicméně je nutné si uvědomit, že i když banka odklad splácení povolí, úroky klient platit musí dál, na ty se odklad nevztahuje.

TŘETÍ KROK: Klient nemá na splátky – pokud nemá klient na splátky a s bankou se o tom bavit nechce, nijak ji o této skutečnosti neinformuje, může uplatnit sankční úroky, smluvní pokutu nebo nemovitost zastavit. Klienta čekají upomínky, telefonické dotazy týkající se toho, proč nesplácí, a další záležitosti s tím spojené.

Poté se o klienty „starají“ jiní pracovníci banky, a pokud ani poté nedojde k nějaké dohodě a následnému řešení, banka přistoupí k žádosti o celé zaplacení hypotéky najednou. Může se také obrátit na ručitele a následně na soud.

ČTVRTÝ KROK: Neschopnost dlouhodobě splácet – když klient zjistí, že se dostal do situace, kdy není schopen splácet hypotéku vůbec, a výhledově to vypadá, že se situace jen tak nezlepší, je potřeba okamžitě navštívit banku a hledat řešení.

Okamžitě proto, že banka může zastavit sankční úročení nesplaceného dluhu. Samozřejmě to znamená, že o nemovitost klient přijde, nicméně je velká šance, že z prodeje nemovitosti nějaké peníze dostane i klient.

Tyhle poměrně katastrofické scénáře rozhodně nenastanou, když se člověk o jeden či dva dny zpozdí se splátkou hypotéky. A neobjeví se v takovém případě ani v registru neplatičů. Banky totiž zpravidla své údaje v databázi aktualizují jednou měsíčně.