Mimořádná splátka hypotéky a předčasné splacení

Každý rok lze nyní splatit z hypotéky až 25 % bez jakékoli sankce i mimo termín fixace. Strach, že nepůjde platit více nebo rychleji, tedy není potřeba mít. Ovšem pozor – nepůjde to kdykoli, nýbrž jen každý měsíc před „výročím“ smlouvy.

Toto pravidlo platí pro všechny nově uzavřené hypotéky. Vztahovat se bude i na hypotéky uzavřené dříve, ovšem až po uplynutí doby jejich fixace.

Co to znamená, pokud si člověk chce zaplatit hypotéku předčasně? Jak na to reagují banky, jak dlouho to trvá a co je k tomu potřeba? Jaké jsou změny v hypotékách, které se dají naplánovat? Od počátku roku 2017 bude platit zákon na snížení této sazby za předčasné splacení hypotečního úvěru.

Je také dobré vědět, co je to předhypoteční úvěr a co se označuje termínem předhypoteční úvěr. Různé bankovní instituce mají různé podmínky hypoték – Česká spořitelna hypotéka, MONETA hypotéka. Pomoct může i hypoteční kalkulačka KB.

Hypotéka mimořádná splátka – příklad

Stává se, že si člověk vezme hypoteční úvěr a má rok a půl před jeho finálním doplacením. Obrátí se tedy na banku s tím, jestli je možné úvěr splatit předčasně.

Často pak zjistí, že vyjma samotné splatné částky pro zaplacení hypotéky je za předčasné splacení účtován poplatek v hodnotě více než deseti procent z celkové částky.

Takže pokud si vzal hypotéku na jeden milion korun, poplatek za předčasné splacení je sto tisíc korun. Plus samozřejmě samotná částka, která zbývá za zmíněný rok a půl doplatit.

Předčasné splácení s sebou může přinášet i sankce.
Předčasné splácení s sebou může přinášet i sankce.

Předčasná splátka hypotéky – hypotéka předčasné splacení, sankce za předčasné splacení hypotéky

Předčasná splátka hypotéky je splátka, která je provedena před koncem doby splatnosti hypotéky. Může být provedena buď jako celková splátka, tedy zaplacení celé zbývající částky hypotéky, nebo jako částečná splátka, tedy zaplacení určité části zbývající částky hypotéky.

Předčasná splátka hypotéky může být výhodná pro klienty, kteří mají dostatek finančních prostředků a chtějí se zbavit závazku hypotéky předčasně, nebo kteří chtějí snížit celkové náklady na hypotéku snížením doby splatnosti.

Je však třeba mít na paměti, že předčasná splátka může být spojena s určitými poplatky (sankce za předčasné splacení hypotéky), které jsou stanoveny v hypoteční smlouvě. Tyto poplatky mohou být buď fixní, tedy stanovené předem a nezávislé na výši předčasné splátky, nebo procentuální, tedy závislé na výši předčasné splátky.

Pokud se člověk rozhodne pro předčasnou splátku hypotéky, je důležité provést pečlivou finanční kalkulaci a zvážit všechny možné náklady a výhody. Měl by také kontaktovat svého hypotečního poradce nebo banku, aby zjistil, jaké poplatky jsou spojené s předčasnou splátkou a jaký je postup pro její provedení.

Každá banka má svá vlastní pravidla. Ať je to mimořádná splátka hypotéky KB, předčasné splacení hypotéky KB, předčasné splacení hypotéky Česká spořitelna, UniCredit předčasné splacení hypotéky, nebo MONETA předčasné splacení hypotéky.

Refinancování hypotéky mimo fixaci

Refinancování hypotéky mimo fixaci znamená, že se člověk rozhodne přejít na jinou hypotéku, aniž by měl fixaci úrokové sazby. Toto může být výhodné v případě, že se úrokové sazby na trhu změnily a člověk by mohl získat lepší úrokovou sazbu než tu, kterou má v současné době. S tím souvisí i konec fixace hypotéky.

Pokud člověk chce refinancovat svou hypotéku mimo fixaci, může se obrátit na svého současného poskytovatele hypotéky nebo navštívit několik jiných bank a porovnat jejich nabídky. Je důležité pečlivě zvážit všechny možnosti a zjistit, která nabídka je nejvýhodnější.

Při refinancování hypotéky mimo fixaci je třeba také zvážit, zda bude mít člověk dostatečné finanční rezervy na pokrytí vyšších úroků v případě, že by se úrokové sazby na trhu zvýšily. Je také důležité zvážit, zda bude mít člověk dostatečné finanční prostředky na pokrytí poplatků spojených s refinancováním hypotéky.

V případě, že se člověk rozhodne refinancovat svou hypotéku mimo fixaci, je důležité mít na paměti, že se může úroková sazba měnit podle aktuálních tržních podmínek, takže je třeba být připraven na možné změny. Dále je nutné promyslet, zda je pro refinancování hypotéky v danou chvíli výhodné, a poradit se o tom s odborníkem nebo se svým finančním poradcem.

Co je to hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je druh finančního úvěru, který se používá k financování koupě nemovitosti. Hypoteční úvěr poskytuje banka nebo jiná finanční instituce a většinou se splácí v dlouhodobém horizontu, během několika desítek let. Během tohoto období se splácí jak samotná půjčka, tak i úroky z ní.

Při sjednávání hypotečního úvěru se většinou vyžaduje, aby žadatel o úvěr doložil své příjmy a výdaje a aby poskytl informace o své finanční historii. Banka nebo jiná finanční instituce také většinou vyžaduje, aby byla nemovitost, na kterou se úvěr vztahuje, zapsána do katastru nemovitostí jako zástavní právo pro úvěr.

Toto zástavní právo se obvykle vykládá jako záruka pro banku nebo jinou finanční instituci v případě, že žadatel o úvěr není schopen splácet.

Hypoteční úvěr může být sjednán na fixní nebo proměnnou úrokovou sazbu. Při fixní úrokové sazbě se úroková sazba po celou dobu splácení úvěru nemění, zatímco u proměnné úrokové sazby se může měnit v závislosti na tržních podmínkách.

Hypoteční úvěr může být také sjednán s různými druhy splátek, například s anuitními splátkami, ve kterých se splácí stále stejná částka včetně úroků, nebo s tzv. kreditními splátkami, ve kterých se splácí pouze úroky a samotná půjčka se splácí až na konci doby splatnosti.

Při koupi nemovitosti se často používá hypoteční úvěr.
Při koupi nemovitosti se často používá hypoteční úvěr.

Splátky bez poplatků?

Ano, tato možnost existuje. Jako první s tímto přišla Air bank, která přináší možnost nastavit hodnotu splátky, jakou klient chce, posouvat limit, vkládat mimořádné obnosy a podobně. Navíc se všechno vyřizuje prostřednictvím internetového bankovnictví, což zaručuje klientovo pohodlí.

Nevýhodou však je, že banka nedává hypoteční úvěry novým klientům, pouze přebírá klienty odjinud. A to navíc jenom v tom případě, že hypotéka už končí a nejde pouze o refinancování.

Splatit celou hypotéku najednou

Splatit celou hypotéku najednou bude rozhodně snazší. Dosud člověk musel, pokud se rozhodl splatit celou hypotéku naráz, uhradit pět procent ze zbylé částky za každý den, o který splatil dříve, respektive do konce fixace.

Nyní už u bank půjde „pouze“ o naúčtování si účelně vynaložených nákladů. O co přesně může jít? Například úrok jiné bance za půjčení peněz nebo různé administrativní operace, případně i několik dalších souvisejících úkonů. U úvěrů na bydlení si takto většinou poskytovatel hypotéky obstarává peníze na dobu klientovy fixace.

Pokud se klient dostane do nelehké životní situace, může být poplatek za účelně vynaložené náklady odpuštěn zcela.

Refixace

Refixace hypotéky je proces, při kterém se mění úroková sazba u stávající hypotéky po skončení doby fixace hypotéky. Tento proces může být vhodný pro ty, kteří chtějí snížit měsíční splátky nebo prodloužit dobu splatnosti hypotéky.

Refixace může být také vhodná v případě, že se změní klientova finanční situace a klient tak chce získat lepší podmínky pro splácení hypotéky. Proces refixace vyžaduje komunikaci s věřitelem a je nutné počítat s tím, že může být nutné poskytnout nové doklady a informace o finanční situaci.

Je důležité si uvědomit, že refixace může představovat finanční náklady spojené s přepočtem úroků a dalšími poplatky. Je třeba pečlivě zvážit, zda je refixace v dané situaci výhodná.

Musí se nemovitost prodat

Prodání nemovitosti v době splácení hypotéky je proces, při kterém se vlastník nemovitosti rozhodne prodat svůj majetek a zaplatit tak zbytek své hypotéky. Tento proces může být složitý a vyžaduje pozornost několika faktorů. Souvisí s tím i převod hypotéky na jinou nemovitost a převod hypotéky na jinou osobu.

Pokud se člověk dostane do situace, že bude muset nemovitost v době splácení hypotéky prodat, bude si poskytovatel úvěru účtovat „penále“ jen jedno procento z předčasně splacené částky. Hovoří se tedy o hypotékách starších než dva roky. V ostatních případech se jedná pouze o hypotéky nově uzavřené.

Nejdůležitější věcí je zajistit, aby byla nemovitost prodaná za cenu, která je dostatečná k zaplacení zbývající části hypotéky. To znamená, že je třeba zvážit tržní cenu nemovitosti v dané lokalitě a porovnat ji s celkovou výší hypotéky. Pokud je tržní cena nižší než zbývající částka hypotéky, může být třeba navýšit prodejní cenu.

Jiná pravidla pro stávající klienty

Pro ty, kteří už hypotéku mají, začnou nová pravidla platit od skončení jejich fixace. Pokud však mají pohyblivou úrokovou sazbu, změna začne platit okamžitě se začátkem účinnosti zákona. Samozřejmě se nabízí otázka, zda se poskytovatelé hypoték nebudou chtít zahojit jinde, například opětovným zvýšením úroků. Zbývá jen nechat se překvapit a snad to nebude překvapení nepříjemné.