Zvýšení výživného – jak požádat a získat, zkušenosti

Zdražování věcí a služeb, inflace, spolu s tím zvyšování průměrných platů, vše stoupá. Na místě je tudíž i otázky zvýšení výživného. Nároky rostoucího dítěte se postupem času mění a zvyšují, notabene při nástupu do povinné školní docházky. Jak požádat o zvýšení alimentů?

Modelový příklad: Žena je několik let rozvedená a má nezletilou dceru, která po prázdninách nastoupí do základní školy. Ke stanovení výše výživného došlo v rámci rozvodu a od té doby je stále stejná. Otec dcerky byl nedávno povýšen, zvýšili mu plat, tak žena předpokládá, že finančně by zvládl platit více. Může požádat o zvýšení výživného?

Určení výše výživného

Soudem určená výše výživného není stanovena jednou a provždy. Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. říká, že pro určení rozsahu výživného jsou rozhodné odůvodněné potřeby oprávněného a jeho majetkové poměry, jakož i schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného.

Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného je třeba také zkoumat, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání nebo majetkového prospěchu, popřípadě zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika (investice, hazardní hry).

Změní-li se podstatně dlouhodobě poměry, které jsou rozhodující pro výši výživného na dítě, může soud původní rozhodnutí o výživném pro nezletilé dítě změnit. A to zvýšit nebo snížit. Ke změně poměrů odůvodňujících podání žádosti o změnu výše výživného může dojít jak na straně povinného rodiče, tak na straně dítěte.

Změna výše výživného

Během let ve spojitosti s vývojem dětí se jejich životní potřeby a náklady mění, čemuž je třeba přizpůsobit i výši výživného pro dítě. Nejobvyklejšími případy pro změnu na straně povinného rodiče jsou ztráta zaměstnání, invalidita, vznik jiné vyživovací povinnosti anebo naopak vyšší výdělek, získání nového majetku.

Dojde-li k nějaké změně, je ideálem samozřejmě dohoda mezi rodiči, která se překládá ke schválení soudu. Když dohoda není možná, je nutné podat na soud jednostranný návrh na zvýšení výživného. Žádost o změnu výživného (zvýšení nebo snížení) by měla k soudu být podána po pečlivém zvážení, zda skutečně došlo k dlouhodobé změně poměrů buď na straně dítěte, nebo rodiče nezletilého.  

V průběhu řízení o změnu výše výživného bude soud opět komplexně zkoumat změnu poměrů od posledního rozhodnutí o alimentech. Přestup dcery z mateřské do základní školy a zároveň zvýšení platu na straně otce by mělo být dostatečným důvodem ke změně výše výživného.

S otcem dcerky se lze zkusit na nové výši výživného domluvit a návrh dohody předložit ke schválení soudu, který již jednou o výživném rozhodoval. Pokud se rodiče nedohodnou, může žena k soudu podat svůj jednostranný návrh na změnu alimentů. V obou případech bude soud posuzovat, zda skutečně došlo k takové změně poměrů, aby rozhodl o zvýšení výživného.