Překlenovací úvěr ze stavebního spoření – jak funguje, kalkulačka

Kdo se hodlá pustit do rekonstrukce bydlení, nákupu pozemku nebo nového vybavení domácnosti, a nemá našetřeno dost peněz, může využít překlenovací úvěr. Co je to překlenovací úvěr?

Překlenovací úvěr je zvláštní typ krátkodobého úvěru, který lze použít na pokrytí nákladů spojených s bydlením. Je to tedy úvěr účelový.

Není třeba mít na pořízení bydlení našetřeno dostatek vlastních peněz, je však nutné splnit celou řadu jiných podmínek. Jak funguje překlenovací úvěr? A je překlenovací úvěr ze stavebního spoření výhodnější než hypotéka? Jak najít nejlepší spoření?

Co je překlenovací úvěr?

Překlenovací úvěr je také nazýván jako meziúvěr. Už sám název napovídá, že slouží k překlenutí nějaké doby. V tomto případě se jedná o dobu, než člověk dostane řádný úvěr.

Překlenovací úvěr je totiž úvěr ze stavebního spoření, který slouží k tomu, že člověk dostane finance ještě dřív, než splní podmínky k získání řádného úvěru ze stavebního spoření. 

Proto lze tento typ úvěru najít také pod názvem překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Překlenovací úvěr tedy může dostat jen ten, kdo již má stavební spoření. Poskytuje ho stavební spořitelna.

Překlenovací úvěr nabízí stavební spořitelna ihned po uzavření smlouvy s výběrem už od nulové akontace. Není tedy třeba mít nic naspořeno.

Na co lze využít překlenovací úvěr ze stavebního spoření?

Překlenovací úvěr je úvěr spojený se stavebním spořením, takže ho lze využít jen v souvislosti s bydlením. Může se jednat o:

 • rekonstrukci nemovitosti
 • nákup nemovitosti
 • stavbu nemovitosti
 • pořízení družstevního bytu
 • nákup vybavení domácnosti
 • jakékoliv jiné bytové potřeby

Jednoduše se dá říci, že překlenovací úvěr ze stavebního spoření je půjčkou na bydlení.

Jak funguje překlenovací úvěr?

K tomu, aby člověk dostal překlenovací úvěr, musí mít založené stavební spoření. Jedná se o zvláštní typ spoření, do něhož člověk pravidelně ukládá finanční prostředky po dobu alespoň 6 let. 

Jako zhodnocení se k uložené částce navíc přičítá úrok od stavební spořitelny a také státní podpora. Při uzavření smlouvy o stavebním spoření si člověk zvolí cílovou částku a dobu spoření.

Jakmile klient cílovou částku naspoří, může získat úvěr ze stavebního spoření. Mohou však nastat situace, kdy klient potřebuje peníze dříve, než naspoří cílovou částku. A právě na tyto situace lze využít překlenovací úvěr.

Pokud totiž klient ještě nesplňuje podmínky pro čerpání řádného úvěru ze stavebního spoření, může požádat o překlenovací úvěr. Ten získá do doby, než podmínky pro udělení řádného úvěru ze stavebního spoření splní.

Klasický překlenovací úvěr ze stavebního spoření není splácen postupně, nýbrž jednorázovou splátkou v okamžiku přidělení cílové částky. Od chvíle, kdy klient dostane finanční prostředky, splácí pravidelně pouze úroky a dál spoří na účtu stavebního spoření.

To je rozdíl oproti hypotéce či řádnému úvěru ze stavebního spoření. Ty totiž klient splácí po menších částkách na jistinu a úroky. Dlužná částka se s každou splátkou části jistiny zmenšuje, a tím pádem se platí na úrocích méně.

Překlenovací úvěr může být poskytnut do výše cílové částky. Může být nižší než cílová částka, logicky však nikoliv vyšší. 

Jaké jsou výhody a nevýhody překlenovacího úvěru?

U překlenovacích úvěrů bývají nižší úrokové sazby, pohybují se podle typu a výšky úvěru mezi třemi až zhruba šesti procenty. Je třeba si dát pozor na to, že u tohoto typu úvěru se musí doložit skutečné využití peněz, a to výhradně na bydlení.

K přidělení překlenovacího úvěru není třeba mít nic naspořeno. Ovšem spořitelny ho nabídnou pouze pod podmínku uzavřeného stavebního spoření.

Další výhodou překlenovacího úvěru je skutečnost, že pro jeho získání není nutné čekat na dosažení cílové částky.

Po překlenovacím úvěru sahají zejména lidé s omezenými finančními prostředky, kteří nedosáhnou na podmínky hypotéky.

Do určité výše úvěru se může jednat o nezajištěný úvěr, čili není třeba ručit zástavním právem k nemovitosti či třetí osobou.

Poslední výhodou je, že úroky z překlenovacího úvěru je možné odečíst od daňového základu.

Překlenovací úvěr má však i své nevýhody. V případě vysoké půjčky a nízké splátky zaplatí člověk na úrocích víc, a to kvůli dlouhému období, kdy platí jen úroky a jistina zůstává stále stejně vysoká.

Podmínky pro získání překlenovacího úvěru

Již bylo zmíněno, že základní podmínkou pro získání překlenovacího úvěru je mít uzavřené stavební spoření. Na získání překlenovacího úvěru není žádný právní nárok. O jeho udělení rozhoduje spořitelna výhradně dle svého vlastního uvážení.

Každá spořitelna má jiné podmínky. Obecně však platí stejné podmínky jako pro získání klasického úvěru. To je:

 • doklad totožnosti
 • pravidelný a doložitelný příjem
 • věk nad 18 let
 • vložení určitého procenta cílové částky na účet stavebního spoření

V některých případech je také nutné ručit nemovitostí. Jedná se však zejména o případy, kdy je úvěr vyšší. Dnes mnoho spořitelen nevyžaduje ručení do částek nepřevyšující 1,5 milionu.

Překlenovací úvěr Modrá pyramida

Překlenovací úvěr mohou poskytovat jenom stavební spořitelny. U nás mezi stavební spořitelny patří:

 • ČSOB Stavební spořitelna, a.s.
 • Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
 • Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
 • Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.
 • MONETA Stavební spořitelna, a.s.

Hojně využívaný je překlenovací úvěr Modrá pyramida. Nabízí úvěr bez zajištění nemovitostí či ručitelem až do výše 1 000 000 Kč. Splátky si lze rozložit až na 20 let. Na financování družstevního bydlení si lze půjčit bez zajištění až 2 500 000 Kč.

Ať už si člověk vezme překlenovací úvěr Modrá pyramida, či překlenovací úvěr od jiné stavební spořitelny, měl by si nejprve spočítat, kolik za něj zaplatí a jestli na splátky bude mít dost peněz. K orientačnímu výpočtu měsíčních splátek slouží kalkulačka překlenovacího úvěru.

Překlenovací úvěr – kalkulačka

Pro vyhodnocení výhodnosti či nevýhodnosti překlenovacího úvěru je nutno spočítat jeho úrokovou sazbu a RPSN, a to pro konkrétní nastavení zkoumaného produktu.

S výběrem nejvýhodnějšího překlenovacího úvěru pomůže kalkulačka překlenovacího úvěru či různé online srovnávače.

Díky kalkulačce překlenovacího úvěru člověk během pár minut zjistí výši poplatku za uzavření smlouvy a vedení úvěru, úrokovou sazbu, možnost předčasného splacení a další důležité informace.

Kalkulačky překlenovacího úvěru jsou běžně dostupné online na webu dané spořitelny.