Vitacredit půjčka – recenze

Vitacredit půjčka, respektive všechny varianty Vitacredit půjček, jsou efektivní půjčky zajištěné nemovitostí. To má celou řadu výhod. První je bezesporu ta, že díky zajištění získá klient daleko lepší úrokové podmínky, protože poskytovatel nepodstupuje tak velké riziko a tím pádem je ochoten nabídnout adekvátně výhodný úvěr. Co vyplývá z recenze Vitacredit půjčky?

Vitacredit je již dlouhodobě stabilním účastníkem nebankovního trhu a nabízí půjčky plošně po celé republice. Jde o relativně zajímavé částky, kdy je společnost schopna půjčit i téměř dva miliony korun pouze se zajištěním nemovitostí.

O společnosti Vitacredit

Vitacredit s.r.o. je společnost sídlící v Olomouci, která působí v celé České republice. Na finančním trhu se objevuje od roku 2010. Poskytuje úvěry pro malé podnikatele a firmy. Jejím cílem je spokojenost na obou stranách.

Vitacredit s.r.o. se stala členem České leasingové a finanční asociace sdružující finanční instituce se sídlem v České republice. Tyto finanční instituce se dlouhodobě zabývají leasingem, úvěry, factoringem a jinými produkty úvěrového typu pro investory.

Vitacredit s.r.o. je nebankovní finanční společnost, která řeší složité úvěrové případy, kdy bankovní instituce klientovi odmítají půjčit a poskytnout úvěr. Mezi nebankovními společnostmi patří mezi ty seriózní.

Druhy nebankovních úvěrů

Společnost Vitacredit s. r. o. poskytuje krátkodobé i dlouhodobé půjčky pro podnikatele, právnické osoby i spotřebitele. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně.

U Vitacredit lze sjednat tyto úvěry:

 • nebankovní úvěry pro podnikatele
 • nebankovní úvěry pro právnické osoby
 • nebankovní úvěry pro spotřebitele

Nabízí účelové a neúčelové úvěry i nebankovní půjčky na řešení exekucí, konsolidaci nebo vyplacení dražby nemovitosti.

Všechny tyto typy úvěrů musí klient zajistit nemovitostí. Konkrétní parametry nebankovních půjček, minimální a maximální výše, úroková sazba, poplatek za sjednání úvěru a rozmezí doby splácení se u jednotlivých půjček liší. Důležitá je také dobrá bonita klienta.

Parametry půjčky

Vitacredit půjčka je nabízena od 50 000 Kč až do standardní výše 1,88 mil.. Vyšší částky jsou možné po domluvě, vždy však musí být hodnota zastavené nemovitosti vyšší. U kratších úvěrů na 6 nebo 12 měsíců to je 50 % hodnoty nemovitosti, u delších úvěrů to pak může být i více. Záleží vždy na individuálním požadavku klienta a jeho možnostech.

Splatnost je odvislá od výše půjčky a může být od několika málo měsíců až do několika let. Jde opravdu o individuální přístup, který si každý klient společnosti zaslouží. Peníze jsou obvykle odeslány do několika dnů přímo na účet klienta.

Úvěry pro podnikatele

Podnikatelský úvěr je poskytován osobám starším 18 let, které mají trvalý nebo dlouhodobý pobyt na území České republiky a podnikají s platným živnostenským oprávněním. Žadatel o úvěr se musí prokázat pravdivými a úplnými identifikačními údaji, údaji o osobním statusu a informacemi o příjmech a výdajích žadatele.

Bližší informace poskytuje úvěrový pracovník společnosti. Úvěr může být poskytnut na provozní financování, investiční financování či na refinancování stávajících závazků.

Na zajištění úvěru se klient dohodne s pracovníky Vitacredit s.r.o. a odvíjí se od typu požadovaného úvěru, jeho výše a délce splácení.

Podnikatelské úvěry jsou zajišťovány právem smluvním k nemovitým věcem ve vlastnictví žadatele nebo třetí osoby. Někdy můžou být zajištěny i ručitelským prohlášením.

Pojištění proti neschopnosti splácet úvěr není požadováno. Úvěr je splácen bankovním převodem, vždy podle splátkového kalendáře.

Navýšení poskytnutého úvěru je posuzováno individuálně na základě klientovy schopnosti úvěr splácet, požadované výši financí a dosavadní platební morálce.

Pokud klient nebude úvěr splácet a nedohodne se na případném řešení, může být úvěr zesplatněn, tzn. klient ztratí výhodu splátek a je povinen uhradit dluh jednorázově.

Po doplacení úvěru jsou klientovi zaslány dokumenty Potvrzení o zániku zástavního práva a Návrh na výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí do 2 týdnů. U refinancování půjčky jsou listiny zaslány po vkladu nového zástavního práva do katastru nemovitostí. K listinám se dokládá kolek potvrzující úhradu nákladů správního řízení.

Úvěry pro právnické osoby

U úvěrů pro právnické osoby se poskytuje částka do výše 70 % hodnoty obvyklé ceny zajišťované nemovitosti dle znaleckého posudku. Horní hranice se pohybuje u částky 50 mil. Kč.

Nejčastější formy zajištění jsou pozemky, byty a rodinné domky. K zajištění lze použít jakoukoliv nemovitost, která je na území ČR v dobrém technickém stavu.

Žádosti o úvěr jsou zpracovávány do 48 hodin od přijetí požadovaných dokumentů. Jsou to:

 • výpis z obchodního rejstříku žadatele o úvěr
 • údaje o nemovitosti, která je předmětem zajištění
 • finanční výkazy za poslední 2 uzavřené účetní období
 • aktuální znalecký posudek zajišťované nemovitosti

Individuálně lze nastavit i splátkový kalendář. Existuje zde možnost splatit úvěr předčasně kdykoliv v průběhu trvání smlouvy o úvěru, samozřejmě bez poplatků a sankcí.

Při nesplácení úvěru hrozí klientovi smluvní pokuta, úroky z prodlení a také odstoupení od smlouvy a požadavek okamžitého splacení úvěru ze strany věřitele.

Úvěry pro spotřebitele

Půjčka od Vitacredit je neúčelový spotřebitelský úvěr. Vyplácí se na bankovní účet žadatele, nicméně určitá část z vypůjčené částky může být klientovi vyplacena hotově již v den podpisu smlouvy.

Klient zde nemusí hledat skryté poplatky. Od společnosti se mu dostane individuálního přístupu, flexibility a rychlého jednání.

Parametry půjčky:

 • výše půjčky: 50 000-3 000 000 Kč
 • doba splácení: 12-240 měsíců
 • poplatek za poskytnutí: od 3 500 Kč
 • úroková sazba: od 10,9 %
 • RPSN: od 17,8 %
 • forma splácení: měsíčně bezhotovostně

Doba splatnosti se určuje podle výše vypůjčené částky. Pro částky do 499 000 Kč platí doba splatnosti od 1 roku do 15 let. Pokud si klient vypůjčí částku vyšší, doba splatnosti může být až 20 let.

Půjčené peníze se hodí na uhrazení dluhů a exekucí, vybavení domácnosti, nákup automobilu nebo na nákup nemovitosti.

Úvěry pro podnikatele – další informace

Podnikatelský úvěr může klient využít například pro rozvoj svého podnikání a své firmy nebo na uhrazení potřebných nákladů. Tento úvěr lze sjednat jako účelový i neúčelový podle toho, jak klient potřebuje. Při sjednávání poskytovatel požaduje úplné identifikační a statusové údaje o podnikatelské činnosti klienta.

Parametry půjčky:

 • výše půjčky: 50 000-3 000 000 Kč
 • doby splatnosti: 12-240 měsíců
 • poplatek za poskytnutí: od 2 500 Kč
 • úroková sazba: od 12,9 %
 • RPSN: od 0 %
 • forma splácení: měsíčně, bezhotovostně

Mezi velkou výhodu této půjčky rozhodně patří to, že peníze se dají vyplatit v hotovosti. Úvěr se dá použít na investici do businessu, vybavení provozovny nebo pro vlastní potřebu. Vše bez skrytých poplatků s profesionální péčí o klienty.

Úvěry pro právnické osoby – další informace

Půjčka pro právnické osoby je úvěr zajištěný nemovitostí, který lze sjednat i ve vyšších částkách než úvěr pro podnikatele. V závislosti na požadavcích klienta lze sjednat úvěr jako účelový i neúčelový.

Parametry půjčky:

 • výše půjčky: 50 000-50 000 000 Kč
 • doba splatnosti: 6-120 měsíců
 • poplatek za poskytnutí: individuální
 • úroková sazba: od 7,9 %
 • RPSN: od 0 %
 • forma splácení: měsíčně, bezhotovostně

Úvěr pro právnické osoby je řešením šitým na míru bez skrytých poplatků. Předností je také rychlost zpracování žádosti a flexibilita splátek. Peníze lze použít na různé účely, např. na nákup zboží, na platbu za služby, na investici do provozu nebo na úhradu závazků.

Jak o půjčku požádat

Vitacredit půjčka je nabízena především online. A tak je možné o ni samozřejmě požádat jednoduše přes internet bez zbytečných otázek, čekání ve frontě a chození na pobočku. Stačí vyplnit krátký formulář, do kterého se uvádí především kontaktní informace a rámcový požadavek na půjčku.

Podmínky pro sjednání úvěru:

 • věk žadatele 18-75 let
 • prokazatelná schopnost splácet úvěr
 • nemovitost k zajištění úvěru
 • žádné další půjčky Vitacredit

Po podání žádosti se domlouvá osobní návštěva manažera dle časových možností klienta. Žádosti jsou posuzovány individuálně. Vitacredit nepatří mezi půjčky, které si může sjednat každý.

Při schvalování žádosti se kontroluje bonita žadatele. Klient musí poskytnout úplné identifikační údaje, informace o příjmech a výdajích a údaje o osobním statusu. Žádosti jsou posuzovány rychle. Podpis smlouvy probíhá na místě, které si zvolí klient sám.

Peníze bývají odesílány na účet klienta již 2 dny po podpisu. Vitacredit je velice vstřícný a u klientů oblíbený. Není na co čekat.

Další tipy na nebankovní půjčky

Nebankovní půjčky jsou mnohdy jediným východiskem pro lidi, kterým banka peníze nepůjčí. V České republice působí kolem 90 poskytovatelů a každý nabízí jiné podmínky.

Mezi výhody těchto nebankovních půjček patří:

 • vysoká pravděpodobnost získání půjčky
 • vyřízení online z pohodlí domova
 • široká nabídka poskytovatelů
 • rychlost vyřízení půjčky
 • půjčit lze jakákoliv částka
 • možnost získat první půjčku zdarma
 • krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé půjčky

Člověk by měl pamatovat na to, že půjčit si peníze i od nebankovní instituce je velký závazek a tudíž by si měl půjčit jen tolik, kolik skutečně nezbytně potřebuje.

Nevýhod není tolik, ty hlavní jsou:

 • vyšší úrok nebo poplatky
 • existence podvodných inzerátů

Nebankovní půjčky do výplaty mohou pomoci ve chvíli, když člověk potřebuje pár tisíc do další výplaty. Mohou však i uškodit a klienta stáhnout do dluhové pasti.

Tesco půjčka – recenze

Tesco půjčka je finanční produkt pro spotřebitele, který umožňuje půjčit si částku na kartu pohybující se mezi 10 000 až 250 000 Kč. Půjčku lze sjednat online na webových stránkách, po telefonu nebo v Tescu na stánku Finančních služeb. Tesco svoji půjčku provozuje ve spolupráci se společností Home Credit.

Půjčka je na cokoliv a bez poplatků za vyřízení. Peníze se dají čerpat opakovaně, bez nutnosti sepisovat novou smlouvu. Výši splátek lze přizpůsobit potřebám klienta.

K žádosti je potřeba číslo bankovního účtu, telefonní číslo klienta, občanský průkaz, příp. potvrzení o trvalém pobytu, druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list, zbrojní pas). Dále to jsou informace o příjmu a údaje o zaměstnavateli.

Splátky se hradí bankovním převodem, složenkou nebo QR kódem na terminálech Sazka. Způsob splácení je možné kdykoliv změnit. Po řádném zaplacení 6 měsíčních splátek lze požádat o odložení splátky. Pojištění schopnosti splácet je také samozřejmostí, vybrat se dá ze 2 balíčků: pojištění MAX+ nebo MAX.

Parametry půjčky (reprezentativní příklad):

 • výše úvěru: 30 000 Kč
 • doba splácení: 12 měsíců
 • roční úroková sazba: 17,9 %
 • RPSN: 19,5 %
 • celkem se zaplatí: 32 909 Kč

Splácením se obnovuje disponibilní zůstatek na další čerpání. Splacené peníze se znovu připisují na kartu. Peníze z karty lze převést na bankovní účet. Před odesláním žádosti není od věci pročíst recenzi Tesco půjčky.

Čínská půjčka

Čínská půjčka je výhodný způsob, jak získat rychlé peníze jednoduše online. Žádost se vyřizuje online a trvá několik minut. Výše půjčky je až 190 000 Kč. Půjčka má vysoké % schválení. Půjčka je určená pro osoby mezi 18 až 65 let, občany ČR se stálým příjmem.

O půjčku se žádá vyplněním online formuláře na webové stránce Čínské půjčky. Poté klienta kontaktuje obchodní zástupce a dojedná detaily půjčky.

Podmínky pro žadatele jsou následující:

 • věk 18-65 let
 • občan ČR
 • platný bankovní účet
 • stálý příjem

Platby jsou připisovány bezhotovostním převodem na účet klienta do několika minut, maximálně do druhého dne, záleží na typu banky.

Parametry půjčky (reprezentativní příklad):

 • výše úvěru: 20 000 Kč
 • doba splácení: 12 měsíců
 • úroková sazba: 9,84 %
 • RPSN: 10,45 %
 • měsíční splátka: 1 759 Kč
 • celkem se zaplatí: 21 209 Kč

Při řádném splácení je půjčka bez poplatků. Finální výše splátky záleží na individuálním posouzení žádosti o úvěr.

SIM Půjčka

Sim půjčka je specialista v oblasti spotřebitelských úvěrů. Nabízí nízké úrokové sazby a rychlé a snadné vyřízení. Jedná se o českou renomovanou firmu, která se chlubí svojí profesionalitou a transparentností.

Parametry půjčky (reprezentativní příklad):

 • výše úvěru: 10 000 Kč
 • administrativní poplatek: 2 940 Kč
 • doba splácení: 30 dní
 • úroková sazba: 10,95 %
 • RPSN: 2 403,17 %
 • celkem se zaplatí: 13 030 Kč

SIM Půjčka je dostupná všem. Vše se vyřídí online, žadatel nemusí opustit své obydlí. Po schválení půjčky jsou peníze na účtu do 15 minut.